TÜM BEL – SEN DERSİM ŞUBESİ ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜM BEL – SEN DERSİM ŞUBESİ

ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI (TÜM BEL-SEN) Dersim Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu 16.02.2020 tarihinde saat 11.00’de Tunceli Belediyesi Konferans Salonunda yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı aynı gün saat 13.00’de, aynı gündemle, aynı yerde yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve Açılış
  2. Divanın Oluşumu ve Saygı Duruşu
  3. Açılış Konuşması ve Konukların Konuşmaları
  4. Yönetim Faaliyet ve Mali raporları ile Denetleme ve Disiplin Kurulu raporların okunması
  5. Raporlar Üzerine Görüşmeler
  6. Yönetim, Mali, Denetim ve Disiplin raporlarının ibrası
  7. Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile Üst Kurul Delege adaylarının Belirlenmesi
  8. Seçimler
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış

 

TÜM BEL-SEN DERSİM ŞUBESİ

 YÖNETİM KURULU