TÜM BEL SEN İSTANBUL 1 NOLU ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Sendikamız Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (TÜM BEL–SEN) İstanbul 1 No.lu Şube 10.Olağan Genel Kurulu 18 ŞUBAT 2017 Cumartesi günü saat 10.00’de Merkez Mahallesi, Çiğdem Caddesi, Ozan Bağcılar İş Merkezi, No: 38 Kat: 5 Avcılar / İSTANBUL adresindeki kısa adı Eğitim Sen İstanbul 7 No.lu Şubesinde yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul aynı gün içinde, aynı yerde ve iki saat sonra aynı gündemle çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

Sendika Şubemizin bu Olağan Genel Kurulunda Yönetim Kuruluna 7 Asil, 7 Yedek üye, Denetleme Kuruluna 3 Asil, 3 Yedek üye, Disiplin Kuruluna 5 Asil, 5 Yedek üye ve Üst Kurul Delegeliğine ise 20 kişi seçilecektir. Kongre Gündemi aşağıda belirtilmiştir.

Saygılarımızla.

Şube Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
Açılış ve Yoklama,
Divan Seçimi ve Saygı Duruşu,
Konukların tanıtımı,
Başkanın açılış konuşması,
Şube Yönetim Kurulu raporunun okunması,
Şube Denetim Kurulu raporunun okunması,
Raporların ibrası,
Organlara aday başvurusu,
Dilek ve temenniler,
Organların seçimi,
Kapanış.