TÜM BEL SEN İSTANBUL 3 NOLU ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Şubemiz 6. Olağan Genel Kurulu 11.02.2017 Cumartesi günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında Hasanpaşa Mah. Fahrettin Kerim Gökay Cad. No: 2 Kadıköy/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündemle Kadıköy Belediyesi yemekhanesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması durumunda aynı gündemle, aynı adreste 18.02.2017 Cumartesi günü 10.00 – 17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

İst. 3 nolu Şube
Yönetim Kurulu

GÜNDEMLER

1. Açılış ve Yoklama
2. Divan Heyetinin Seçimi
3. Saygı Duruşu
4. Açılış Konuşması – Konukların konuşması
5. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun – mali bilançonun – Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının okunması
6. Raporlar üzerinde delege ve üyelerin konuşması
7. Raporların ayrı ayrı ibrası
8. Dilek ve temenniler
9. Organlara aday tespiti
10. Seçimler
11. Kapanış