TÜM BEL SEN İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

İstanbul 5 Nolu Şubenin 6. Olağan Genel Kurulu 11.02.2017 Cumartesi TMMOB Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Taksim Katip Mustafa Çelebi Mah. İpek Sokak No: 9 Kat:4 adresinde bulunan Toplantı Salonunda, saat 10.00’da aşağıda belirtilen gündemlerle toplanacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 18.02.2017 tarihinde aynı gündemle, aynı yer ve saatte yapılacaktır.

İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM
1. Açılış ve Yoklama,
2. Divan Oluşumu,
3. Saygı duruşu, konukların tanıtımı ve konuşmaları,
4. Başkanın açılış konuşması,
5. Yönetim ve Denetim raporlarının okunması,
6. Raporların ibrası,
7. Organlara aday başvurusu,
8. Dilek ve temenniler,
9. Organların seçimi,
10. Kapanış.