TÜM BEL-SEN İZMİR 2 NOLU ŞUBE ONURSAL BAŞKANIMIZ İKRAM MİHYAZ’I KATLEDİLİŞİNİN 22. YILINDA SAYGI VE ÖZLEMLE ANIYORUZ

Tüm Bel-Sen İzmir 2 Nolu Şube, Onursal Başkanımız İkram Mihyaz’ı, katledilişinin 22. yılında andı

Sendikamız İzmir 2 Nolu Şube, 5 Temmuz 1994 tarihinde işe giderken “faili meçhul” cinayete kurban giden Tüm-Bel-Sen kurucu üyesi İkram Mihyaz’ı andı. Şube binasında düzenlenen anmada Mihyaz’ın masaya bırakılan fotoğraflarının etrafında karanfiller bırakıldı.

Anmada konuşan Şube Başkanımız Faruk Vergili, Mihyaz’ı unutturmayacaklarını belirterek, aradan 22 yıl geçmesine rağmen henüz katillerin bulunmamasına tepki gösterdi. Mihyaz’ın sendikal hak ve özgürlük mücadelesinde en ön saflarda yer aldığını kaydeden Vergili, “İkram Mihyaz anti-demokratik uygulamaların, asimilasyoncu politikaların yıkılması, halkların, eşit, kardeşçe yaşadığı, yaşayacağı adil demokratik bir ortak yaşamı kurma mücadelesinde; ulusalcı ve ırkçı çevrelere karşı devrimci bir duruş sergileyen mücadeleci bir kişilikti” dedi.

Mihyaz’ın yol arkadaşları olarak, sendikal hak, demokrasi ve barış mücadelesini sürdüreceklerini ifade eden Vergili, “Katiller bulununcaya ve karanlık yüzler ortaya çıkarılıncaya kadar bu taleplerimizden vazgeçmeyecek, sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız” diye belirtti.

2 3

Yapılan konuşmanın ardından Mihyaz’ın mezarı ziyaret edildi.

Basın açıklamasının tamamı:

BASINA VE KAMUOYUNA!

Değerli basın emekçileri, değerli konuklar, değerli mücadele arkadaşlarım. 5 Temmuz 1994 tarihinde TÜM BEL-SEN kurucu üyesi, İzmir 2 Nolu Şube kurucu başkanı İkram MİHYAZ işine giderken insanca bir yaşama, barışa ve kardeşliğe tahammülü olmayan karanlık güçler tarafından kontralarca kaçırılarak katledildi. Onursal başkanımız İkram MİHYAZ’ı unutmayacağımızı ve unutturmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz.

Yirmi beş yıldır kesintisiz olarak sendikal hak ve özgürlükler mücadelemiz devam ediyor. Bu süre zarfında TÜM BEL-SEN’liler adli ve siyasi cezalara, sürgünlere uğradılar, hukuksuz bir şekilde gözaltına alındılar, cezaevlerine konuldular ve en önemlisi de bu mücadelede üç arkadaşımızı faili meçhul cinayette kaybettiler. TÜM BEL-SEN İzmir 2 Nolu Şube Başkanı İkram MİHYAZ İzmir’de 5 Temmuz 1994 yılında; Elmas YALÇIN 28 Eylül 1994 tarihinde İstanbul’da ve Cemal ÇAM da 24 Eylül 1996 tarihinde Diyarbakır’da faili meçhul cinayetle yaşamını yitirmişti. Aradan 22 yıl geçmesine rağmen katilleri hala bulun(a)madı. Çünkü o katillerin amacı İkram MİHYAZ gibi aydın, demokrat, yurtsever, devrimci insanları katlederek demokrasi ve sendikal mücadelede korku imparatorluğu yaratarak, insanları mücadele alanlarından uzaklaştırmaktı. Ama öyle olmadı. Bir İkram öldü, binlerce İkram doğdu. İkram’ın ölümü o katillere korku saldığı gibi binlerce İkram’ın yeniden özgürlük ateşinden doğduğunu ve doğmaya devam edeceğini anlayamadılar. İkram MİHYAZ anti-demokratik uygulamaların, asimilasyoncu politikaların yıkılması, halkların, eşit, kardeşçe yaşadığı ve yaşayacağı adil, demokratik ortak bir yaşamı kurma mücadelesinde; ulusalcı ve ırkçı çevrelere karşı devrimci bir duruş sergileyen mücadeleci bir kişilik olup, kamu emekçilerinin sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde hep en ön saflardaydı. Özgürlükler, insan hakları ve barış mücadelesinin öncüsüydü. Dürüst, açık sözlü, mücadeleyi seven bir kişilikti. Nerede bir hak arama ve hak gasplarına karşı bir direniş varsa yine en öndeydi. “Biz bu sendikanın hamallarıyız” diyerek sendikal mücadelede alınması gereken en onurlu tavrı sergiliyordu. İkram MİHYAZ’ın bu yönünden rahatsızlık duyan barış ve kardeşlik düşmanı karanlık güçler 2-3 Temmuz l994 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilen TÜM BEL-SEN Genel Merkez Kongresinden İzmir’e dönmesinden bir gün sonra İkram’ı kaçırarak katlettiler.

İkram MİHYAZ’ın mücadele arkadaşları ve yoldaşları olarak bıraktığı mücadele bayrağını ve iradesini daha da yükselterek ikram arkadaşımıza karşı sorumluluğumuzu yerine getirmekte kararlıyız. 22 yıl sonra bir kez daha yineliyoruz. “İKRAM’IN KATİLLERİ BULUNSUN HESAP SORULSUN” katiller bulununcaya ve karanlık yüzler ortaya çıkarılıncaya kadar bu taleplerimizden vazgeçmeyecek, sonuna kadar bu işin takipçisi olacağız. İkram MİHYAZ’ı katlederek dava arkadaşlarını sindireceğini sanan katiller şunu bilmelidir ki, İkram MİHYAZ’ın güler yüzü, hümanistliği, onurlu ve mücadeleci kişiliği ile yolumuzda bir ışık, mücadelemizin azim ve iradesinin yükselmesinde bir mihenk taşı olarak gönlümüzde yaşayacaktır. Katledilişinin 22. Yılında katillerini lanetliyoruz. İkram MİHYAZ sendikal hak, demokrasi ve barış mücadelemizde sonsuza dek yaşayacaktır.

 

TÜM BEL-SEN İZMİR 2 NOLU ŞUBE
YÖNETİM KURULU

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.