TÜM BEL – SEN İZMİR 2 NOLU ŞUBESİ ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜM BEL – SEN İZMİR 2 NOLU ŞUBESİ

ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI (TÜM BEL-SEN) İzmir 2 nolu Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu 22 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 10.00’da, İnönü Caddesi, No:2/1, Bayramyeri/İzmir adresindeki Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde aşağıda belirtilen gündemle yapılacaktır.

Bu toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde ikinci toplantı çoğunluk aranmaksızın, 29 Şubat 2020 Cumartesi günü aynı saatte, aynı gündemle,  861 Sk. NO: 72  K:4 D: 401 Konak İzmir Tüm Bel-Sen Şube binasında yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

 1. Yoklama
 2. Saygı duruşu ve açılış
 3. Divan Kurulunun seçimi
 4. Şube Başkanı’nın açılış konuşması
 5. Konukların tanıtımı ve konuşmaları
 6. Yürütme (Çalışma ve Mali), Denetleme ve Disiplin Kurulları faaliyet raporlarının okunması
 7. Raporlar üzerine görüşler
 8. Raporların ayrı ayrı ibrası
 9. Yürütme, Denetleme, Disiplin Kurulları asil ve yedek üyeleri ile Üst Kurul delege adaylarının tespiti
 10. Seçimler
 11. Dilek ve temenniler
 12. Kapanış

 

TÜM BEL-SEN İZMİR 2 NOLU ŞUBESİ

 YÜRÜTME KURULU