TÜM BEL SEN KARABÜK ŞUBESİ ŞUBE GENEL KURUL İLANI

 TÜM BEL SEN KARABÜK ŞUBESİ

ŞUBE GENEL KURUL İLANI

        Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası (Tüm Bel-Sen) Karabük şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu 06.03.2020 tarihinde Cevizkent Gözde Düğün Salonunda saat 14.00’de yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. Toplantı 07.03.2020 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

GÜNDEM                       :

 

1- Açılış ve yoklama

2- Divan oluşumu

3- Saygı duruşu ve İstiklal marşı

4- Şube başkanının konuşması

5- Konukların tanıtımı ve söz hakkı verilmesi

6- Faaliyet raporlarının okunması

7- Raporlar hakkında görüşmeler ve ibrası

8- Seçimlere girecek adaylarının müracaatı ve konuşmaları

9- Dilek ve temenniler

10- Yürütme, Denetleme, Disiplin Kurulu asil ve yedek üyeleri ile Üst kurul delegelerinin seçimi

11- Kapanış

 

TÜM BEL SEN KARABÜK ŞUBESİ

YÜRÜTME KURULU