TÜM BEL SEN KIRKLARELİ ŞUBESİ ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜM BEL SEN KIRKLARELİ ŞUBESİ

ŞUBE GENEL KURUL İLANI

 TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI (TÜM BEL-SEN) Kırklareli Şubesinin 7. Olağan Genel Kurulu 22.02.2020 tarihinde saat 11.00’da aşağıdaki gündemle, Lüleburgaz Belediyesi Personel Yemekhanesinde yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı 29.02.2020 tarihinde, aynı saatte, aynı gündemle, aynı yerde yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Yoklama ve Açılış
  2. Divanın Oluşumu ve Saygı Duruşu
  3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  4. Açılış Konuşması, Konukların Konuşmaları ve Mesajların Okunması
  5. Yürütme Faaliyet ve Mali raporları ile Denetleme ve Disiplin kurulu raporların okunması
  6. Yürütme, Mali, Denetim ve Disiplin raporlarının ibrası
  7. Yürütme, Denetleme, Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile Üst Kurul Delege adaylarının Belirlenmesi
  8. Seçimler
  9. Dilek ve Temenniler
  10. Kapanış

TÜM BEL SEN KIRKLARELİ ŞUBESİ

YÜRÜTME KURULU