TÜM BEL-SEN MARDİN ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Sendikamız TÜM BEL –SEN (Tüm Belediye ve Yerel Yönetimleri Emekçileri sendikası) Mardin Şubesi Yönetim Kurulunun 16.01.2017 tarih ve 2017/110-28 sayılı kararıyla 5. Olağan kongresinin Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Üst Kurullarının seçimleri 11.02.2017 günü saat 10.00’da KESK toplantı salonunda aşağıda yazılı gündem maddeleri ile yapılacaktır.
Birinci toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde Aynı gün saat 14.00’de çoğunluk aranmaksızın seçim yapılacaktır.
TÜM BEL- SEN MARDİN ŞUBESİ
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:
1. AÇILIŞ
2. SAYGI DURUŞU
3. DİVAN KURULU SEÇİMİ
4. MİSAFİRLERİN TANITILMASI VE KONUŞMALARI
5. ÖNERGELERİN KABULU
6. FAALİYET VE MALİ RAPORLARIN OKUNMASI VE AKLANMASI
7. SEÇİMLER
8. KAPANIŞ