TÜM BEL SEN MUŞ ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

TÜM BEL–SEN Muş Şubenin 6. Olağan kongresi 18 Mart 2017 tarihinde saat 10.00 da (Özel İdare işhanı No: 5 KESK Şubeler Platformu Toplantı Salonu adresinde aşağıdaki gündemlerle yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde aynı gün aynı yerde saat 12.00 de çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.
Muş Şube
Yönetim Kurulu
GÜNDEMLER
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Seçimi ve Saygı Duruşu
3- Açılış Konuşması ve Konukların Konuşması
4- Yönetim, Denetim ve Disiplin Kurulu Raporlarının Okunması
5- Raporlar Üzerinde Görüşmeler
6- Yönetim, Mali, Denetim, Disiplin Raporlarının İbrası
7- Seçimler
8- Kapanış