TÜM BEL–SEN NİĞDE ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Niğde Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu 21.01.2017 tarihinde saat: 09.00‘da İstasyon caddesi No: 16 Kat: 2 Niğde Tüm Bel-Sen şubesi Bürosu adresinde yapılacaktır.
Yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ise 28.01.2017 tarih, saatte ve aynı yerde yapılacaktır.

NİĞDE ŞUBE
YÖNETİM KURULU

GÜNDEM:

1- Açılış, yoklama ve saygı duruşu.
2- Divan oluşumu
3- Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması ve ibra edilmesi.
4- Mali raporun okunması ve ibra edilmesi,
5- Tüzük gereği organlara seçilecek adayların belirlenmesi.
6- Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu ve Merkez Kurul Delegelerinin seçimi
7- Dilek ve temenniler,
8- Seçimler,
9- Kapanış.