TÜM BEL SEN ORDU ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Tüm Bel-Sen Ordu Şube Olağan Genel Kurulu aşağıdaki gündemle Düz Mah. Yıldırım Caddesi No.4/A’da bulunan KESK binasında 11 Şubat 2017 Cumartesi günü saat 10:30’da yapılacaktır.
Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir hafta sonra aynı gün ve saatte aynı yerde yapılacaktır.

Şube Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1- Açılış ve yoklama
2- Kongre divan teşekkülü ve saygı duruşu
3- Konukların tanıtımı, konuşması ve mesajların okunması
4- Şube Başkanın konuşması
5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu, Mali, Denetim, Disiplin Kurulu raporlarının okunması ve aklanması
6- Adayların tespit ve tanıtımı, adayların ve delegelerin konuşması
7- Dilek ve temenniler
8- Yönetim organlarının seçimi
9- Kapanış