TÜM BEL-SEN TEKİRDAĞ ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Tekirdağ Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu Sendika tüzüğümüzün 37. maddesi gereğince 11.02.2017 Cumartesi günü saat 10.00’da Çınarlı Mahallesi Özdemirler Düğün Salonu SÜLEYMANPAŞA / TEKİRDAĞ Adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Olağan Genel Kurulumuz toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı aynı günde saat 13.00 da aynı gündemle aynı yerde toplanacaktır.

Tekirdağ Şube
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yoklama
2. Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı
3. Divan Seçimi,
4. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve aklanması,
5. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kuralları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti,
6. Dilek ve temenniler,
7. Seçimler,
8. Kapanış
İlan olunur.