TÜM BEL SEN TEKİRDAĞ ŞUBESİ ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜM BEL SEN TEKİRDAĞ ŞUBESİ

ŞUBE GENEL KURUL İLANI

 Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL SEN) Tekirdağ Şubesi 7. Olağan Şube Genel Kurulu şube genel kurul delegelerinin katılımı ile 28/02/2020 tarihinde saat 10.30 ‘da aşağıdaki gündemle Eğitim Sen Tekirdağ Şubesi Lokalinde gerçekleştirilecektir.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı, 07/03/2020 tarihinde, aynı adreste aynı saatte, aynı gündemle toplanacaktır.

  G   Ü   N   D   E   M

  • AÇILIŞ VE YOKLAMA
  • DİVAN SEÇİMİ VE SAYGI DURUŞU
  • AÇILIŞ KONUŞMASI VE KONUKLARIN KONUŞMALARI
  • YÜRÜTME ÇALIŞMA, MALİ RAPORLARI İLE DENETLEME VE DİSİPLİN KURULU RAPORLARININ GÖRÜŞÜLMESİ
  • RAPORLARIN AYRI AYRI İBRASI
  • YÜRÜTME, DENETLEME, DİSİPLİN KURULLARI ASİL VE YEDEK ÜYELERİ İLE ÜST KURUL DELEGE ADAYLARININ TESPİTİ
  • GÖRÜŞ VE TEMENNİLER
  • YÜRÜTME, DENETLEME, DİSİPLİN KURULLARI ASİL VE YEDEK ÜYELERİ İLE ÜST KURUL DELEGELERİNİN SEÇİMİ
  • KAPANIŞ

TÜM BEL SEN TEKİRDAĞ ŞUBESİ

YÖNETİM KURULU