TÜM BEL – SEN ZONGULDAK ŞUBESİ ŞUBE GENEL KURUL İLANI

 

TÜM BEL – SEN ZONGULDAK ŞUBESİ

ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜM BELEDİYE VE YEREL YÖNETİM HİZMETLERİ EMEKÇİLERİ SENDİKASI (TÜM BEL-SEN) Zonguldak Şubesinin 7. Olağan genel Kurulu 15.02.2020 tarihinde Zonguldak Belediyesi Nikah Salonunda saat 11.00’de yapılacaktır.

Toplantıda çoğunluk sağlanmadığı takdirde 2. Toplantı 22.02.2020 tarihinde, aynı gündemle, aynı yerde, aynı saatte yapılacaktır.

 

GÜNDEM:

 1. Yoklama ve Açılış
 2. Divanın Oluşumu
 3. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 4. Açılış Konuşması
 5. Konukların Konuşmaları
 6. Yönetim Faaliyet, Denetleme ve Disiplin kurulu raporların görüşülmesi ve aklanması
 7. Mali Raporun görüşülmesi ve aklanması
 8. Yönetim, Denetleme, Disiplin Kurullarının asil ve yedek üyeleri ile Üst Kurul Delege adaylarının Belirlenmesi
 9. Seçimler
 10. Dilek ve Temenniler
 11. Kapanış

 

TÜM BEL-SEN ZONGULDAK ŞUBESİ

 YÖNETİM KURULU