Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) 1 Mayıs Açıklaması: İstihdam, Gelir, Sosyal Güvence

COVID-19 pandemisi dünyanın her tarafından yıkıcı etkilerini sürdürürken insanlık tarihinin en büyük dayanışmasını da deneyimliyoruz.

Virüs toplumda yayılmasını önlemek, yaşlıları ve hali hazırda sağlık sorunları olanları korumak için amacıyla uygulanan karantina ve evde kalma önlemi artık dünya nüfusunun çoğunu etkiliyor. Yaşamların ve geçim kaynaklarının askıya alınmasının ekonomik, sosyal etkileri birçok ülkede düşük ücretli güvencesiz çalışma yükünü çeken emekçilerin çalışma yaşamını aksattı. Pandemi ile mücadele doğru bir şekilde ön safta çalışan sağlık ve bakım emekçilerinin ve de diğer yaşamsal öneme sahip iş kollarındaki emekçilerin sorunlarının kontrol altına alınması, sorunların etkilerinin azaltılması ve bu emekçilerin desteklenmesine odaklanıyor. Virüsün yayılmasına karşı dünyanın her yerindeki tüm işyerlerinde mücadele ediliyor.

1 Mayıs vesilesiyle sağlık, bakım ve yaşam kurtarma, acil ve yaşamsal öneme sahip ürünleri üreten, hizmetleri sunmak için ön saflarda çalışan diğer tüm emekçileri selamlıyoruz.

Onbinlerce insan yaşamanı yitirdi ve daha fazla sayıda da insan da sağlık üzerindeki daha uzun süreli etkilerine maruz kalıyor, kalacak. İki yüz milyon iş kaybının yaşanacağı öngörülüyor, milyonlarca insan yoksul kalma riski ile karşı karşıya ve var olan devasa eşitsizlik daha da derinleşiyor. Yetersiz veya herhangi bir sosyal güvencesi olmayan dünya nüfusunun üçte ikisi bu sürece ağır bir şekilde maruz kalırken çok sayıda insan da aşırı yoksulluk ve açlıkla karşı karşıya.

Bu krizin etkileri emekçilere uygulanan küreselleşme modelinin aksayan, başarısız yönlerini acımasız bir şekilde ortaya koydu. Kamusal sağlık hizmetleri kemer sıkma politikalarıyla zayıflatıldı, emekçilerin haklarının budanması bunlara maruz kalan milyonlarca emekçinin durumunun bilinmemesine yol açtı. Kadın, göçmen işçiler, etnik azınlıklar ve ayrımcılığa maruz kalan diğer emekçiler özellikle ağır bir yük taşımaktadır. Bu durum değişmelidir.

Bu krizin çaresi-sendikaların tarih boyunca ve bugün de yaşam damarlarından birisi olan-dayanışmadır. Tüm ülkeler COVID-19 krizinin ilk dalgasını aşmak ve geleceğe hazırlanmak için birlikte çalışmalıdır. Krizle başa çıkmak ve ücretleri güvence altına almak, halkının gelirini desteklemek için sosyal diyalogu tam olarak yaşama geçiren hükümetleri alkışlıyoruz. Ülkelerinde faaliyet yürüten sendikalarla veya uluslararası alanda diğer ülkelerle işbirliği yapmayı reddeden, pandemi gerçeğini inkar eden yani kendi halkına karşı büyük bedellerle şiddet ve insan hakları gerçekleşmesine izin veren hükümetleri kınıyoruz. Aynı şekilde, krizden kar elde etmeye çalışan acımasız şirketleri de kınıyoruz. Tüm şirketlerin emekçilerin haklarına riayet etmesini talep ediyoruz ve hükümetlerin de bunu sağlaması gerektiğini ısrarla belirtiyoruz. Aşırı sağcı siyasi hareketlerle mücadele etme, bu krizden yararlanmalarını ve de demokrasi, insan haklarına daha fazla zarar vermelerini durdurma konularındaki kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Ardımızda hiç kimse kalamaz. Herkesin kamusal sağlık ve bakım hizmetlerine erişiminin sağlanması için bu alanlara büyük yatırımlar yapılması, emekçilerin tüm haklarına tam olarak riayet edilmesi kurtarma, yeniden inşa ve dayanıklılığı başarma sürecinin merkezinde olmalıdır.

Küresel ekonominin yeniden işler hale getirilmesinin üç asli hedefi olmalı:

İSTİHDAM: Milyonlarca iş kaybı yaşandı. Amaç herkesin insan onuruna yakışır; sağlıklı ve güvenli koşullarda çalıştığı; kayıt dışı istihdamın kayıtlı istihdama dönüştürülmesi; ve güvencesiz işlere bir son verilecek şekilde bütünüyle bir istihdam sağlanması olmalıdır.

GELİR: Küresel ekonomideki gelir bölüşümü on yıllardır düşüşteydi ve gelirin yaşadığımız krizle daha da düşme riski bulunuyor. Asgari ücret ödemesi dünyanın her yerinde uygulamada olmalı, tüm emekçiler için toplu sözleşme hakkı sağlanmalı ve cinsiyete dayalı yaşanan ücret farkı kapanmalıdır.

SOSYAL GÜVENCE: Sosyal güvencesiz kalan milyarlarca insan bu krizin yıkıcı sağlık ve ekonomik etkilerinden kaynaklı büyük bir riskle karşı karşıya. Herkesin sosyal güvence kapsamında olması için küresel işbirliği fonunun kurulması zamanıdır. Dünya ne bu yardımlara şu anda en fazla ihtiyaç duyanlara ne de kapsayıcı ve dayanaklı bir geleceğin inşa edilmesi ihtiyacına sırtını dönemez.

Bu hedefler ekonomiyi yeniden işler hale getirmek ve bu dünyada yaşayan herkesin sağlıklı ve iyi olmasını temin etmenin odağında yer almaktadır. Hükümetleri ve uluslararası kurumları bu hedefleri başarmak bir arada çalışmaya çağırıyoruz.

Nerede olursak olalım, farklılılarımız ne olursa olsun tek bir dünyada yaşıyoruz. Sendikalar dayanışmanın işe yaradığını biliyor. Dünyanın her yerinde dayanışma sergilenmesi için çabalamalıyız.

Bu 1 Mayıs’ta Twitter, Facebook, Instagram’da #MayDay #VirtualMayDay etiketlerini kullanarak fotoğraf ve story’lerini paylaşarak veya press@ituc-csi.org adresine veya video çektiyseniz Labourstart May Day özel sayfasına göndererek pandemi ile mücadelede ön saflarda yer alan emekçilerini kutlamamızda bize katılın.