TÜM BEL SEN İSTANBUL 5 NOLU ŞUBESİ ŞUBE GENEL KURUL İLANI

TÜM BEL SEN İSTANBUL 5 NOLU ŞUBESİ

ŞUBE GENEL KURUL İLANI

 Tüm Belediye Ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası(TÜM BEL – SEN) İstanbul 5 Nolu Şubesi 7. Olağan Genel Kurulu 23.02.2020 Pazar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Ali Emiri Kültür Merkezi / Fatih adresinde bulunan Toplantı Salonunda, saat 09:00’da aşağıda belirtilen gündemlerle toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde Genel Kurul çoğunluk aranmaksızın 01.03.2020 tarihinde aynı gündemle, Sendika şube binamızda aynı saatte yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. Açılış ve Yoklama,
  2. Divan Oluşumu,
  3. Saygı duruşu, konukların tanıtımı ve konuşmaları,
  4. Açılış konuşması,
  5. Yürütme ve Denetim Kurulları raporlarının okunması,
  6. Raporların ibrası,
  7. Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delegeleri adaylık başvurusu,
  8. Dilek ve temenniler,
  9. Yürütme, Denetleme ve Disiplin Kurulları asil ve yedek üyeleri ile üst kurul delegelerinin seçimi,
  10. Kapanış.

TÜM BEL – SEN İSTANBUL 5 NOLU ŞUBE

YÜRÜTME KURULU