YEREL YÖNETİMLERDE İMZALANACAK SÖZLEŞMELER AÇISINDAN YETKİ KARGAŞASINA SON!

Sendikamızca Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına müracaat edilerek 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde imzalanacak sözleşmenin tarafı olmaya yetkili sendikanın nasıl tespit edileceği, bu yetkinin ne kadar süre ile geçerli olacağı ile sendika üye sayılarındaki değişikliğin yetkili sendikayı değiştirip değiştirmeyeceğine ilişkin mütalaa talebinde bulunulmuştur.

Bu müracaatımız üzerine Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığı 14.01.2016 tarih ve 15098465-915-E.945 sayılı yazısı ile:

“…. Bu itibarla, kanunun 30 uncu maddesi uyarınca her yılın 15 Mayıs tarihi itibariyle (04) “Yerel Yönetim Hizmetleri” hizmet kolu kapsamına giren kurumlarda hazırlanan tutanaklara göre en çok üyeye sahip sendikanın sosyal denge sözleşmesi yapmaya yetkili olduğu, bu yetkinin bir sonraki sendika üye sayılarının belirleneceği tarihe kadar geçerli olacağı, bu süre içerisinde sendika üye sayılarındaki değişikliklerin değerlendirmeye alınmayacağına bilgilerinizi rica ederim…” şeklinde yanıt verilmiştir.

Böylelikle 4688 sayılı Kanunun 32 nci maddesi çerçevesinde imzalanacak sözleşmelerde sözleşmenin tarafı olacak yetkili sendikanın belirlenmesi konusunda yaşanan kargaşa ortadan kalkmış bulunmaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanlığının yazısı için tıklayınız

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.