Yerel Yönetimlerle İlgili Yasa ve Yönetmelikler

 

Yönetmelikler

Adres ve Numaralamaya İlişkin Yönetmelik

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Çeşitli Harçlarla İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

2464 Sayılı Belediye Gelirleri Kanununun Harcamalara Katılma Payları İle İlgili Hükümlerinin Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik

Belediyelerin Arsa, Konut ve İşyeri Üretimi, Tahsisi, Kiralaması ve Satışına Dair Genel Yönetmelik

Belediye İtfaiye Yönetmeliği

Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliği

Belediye Zabıta Kıyafet Yönetmeliği

Belediye Zabıta Personeli Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyeleri Koordinasyon Merkezleri Yönetmeliği

Büyükşehir Belediyeleri Özürlü Hizmet Birimleri Yönetmeliği

İl Genel Meclisi Çalışma Yönetmeliği

İl Özel İdaresi ve Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Yönetmeliği

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlikler ile Bunlara Bağlı

Döner Sermayeli Müessese ve İşletmelerde, İlk Defa Memuriyete Atanacaklara Ait Sınav Yönetmeliği

İl Özel İdareleri, Belediyeler ve İl Özel İdareleri ve Belediyelerin Kurdukları Birlik, Müessese ve İşletmeler ile Bunlara Bağlı Döner Sermayeli Kuruluşlardaki Memurların Görevde Yükselme Esaslarına Dair Yönetmelik

İl Özel İdaresi Bütçesinden Yapılacak Temsil, Ağırlama ve Tören Giderleri Hakkında Yönetmelik

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik

Kent Konseyi Yönetmeliği

Köy Korucuları Yönetmeliği

Köy ve Mahalle Muhtarlarının Ödeneklerinin Ödenme Usulü, Köy ve Mahalle Muhtarları ve İhtiyar Heyetleri Tarafından Verilecek Resmi Evrak İle Mahalle Muhtarlarının Harç Tahsilatının ve Paylarının Ödenmesi Biçimi Hakkında Yönetmelik

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

 Yönetmelik Ekleri-1
Yönetmelik Ekleri-2
Yönetmelik Ekleri-3
Yönetmelik Ekleri-4

Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav Yönetmeliği

Mahalli İdarelerin Resmi Mühür İşlemleri Yönetmeliği

Mahalli İdareler Uzlaşma Yönetmeliği

Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.