KESK YÜRÜTME KURULU ÜYEMİZ ELİF ÇUHADAR DERHAL SERBEST BIRAKILMALIDIR!

Bugün Tüm Bel Sen toplantı salonunda, Konfederasyonumuz ve sendikalarımızın MYK üyeleriyle birlikte, Mali Sekreterimiz Elif Çuhadar’ın gözaltına alınmasına ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdik. Basın açıklamasını Eş Genel Başkanımız Mehmet Bozgeyik gerçekleştirdi. Açıklama metni aşağıdadır.

Yürütme Kurulu Üyemiz Elif Çuhadar Derhal Serbest Bırakılmalıdır!

6 Şubat Salı sabahı, Yürütme Kurulu üyemiz Elif ÇUHADAR evine yapılan baskınla gözaltına alınmıştır. Şu ana kadar niçin gözaltına alındığına dair elle tutulur bir bilgi verilmemiştir. Rutin hale getirdikleri “dosyada gizlilik kararı var” dışında, bize söylenen gözaltı kararının 2014 yılında İzmir’de yapılan bir panele katılım nedeniyle İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından verildiğidir. Kaldı ki, gerçek niyet ve amaçları bilindiğinden gözaltına alınmanın resmi gerekçesi çok da anlamlı olmamaktadır.

TTB yöneticilerinin denetimli serbestlikle serbest bırakılmalarının hemen ertesi günü bu operasyonun yapılması ve Konfederasyonumuzun hedef alınması tesadüf olmayıp aksine sistematik saldırıların devamı niteliğindedir. TARIM ORKAM-SEN Genel Başkanı Hamit Kurt’un, TTB yöneticilerinin savcılıkta serbest bırakıldığı gün, TTB ile dayanışma amaçlı sosyal medya paylaşımları nedeniyle,  gözaltına alınması zorlama gerekçelerin sonuncu örneği olmuştur. Genel Başkan Hamit Kurt serbest bırakılmıştır ancak gözaltına alanlar Konfederasyonumuz hakkında bir algı oluşturmaya çalışmışlardır.  Bu şekilde bir yandan Konfederasyonumuz kriminalize edilmek, bir yandan da üyelerimize gözdağı verilmek istenmektedir.

AKP’nin OHAL’i temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmak, muhalefeti korkutmak ve sindirmek için kullandığını dile getirmek bile artık sağır sultanın duyduğunu tekrar etmek oluyor. Polis devleti eliyle kendi siyasal ajandalarını hayata geçiriyorlar. AKP’ye muhalif ve örgütlü olan her kesime yöneliyorlar, yönelmeye devam edecekler.

Her gün yeni operasyon ve toplu gözaltı haberleri ile güne başlıyoruz. Bu gün de HDP ve HDK bileşeni çok sayıda partinin Eş Genel Başkanları, başkanları ve yöneticileri tam da HDP Genel Kurulu öncesinde gözaltına alındı. 12 Eylül’den bu yana ilk kez bu kapsamda ve genişlikte bir operasyonun yapıldığına dikkatinizi çekmek istiyoruz. Öncelikle bu göz altıları kınıyor, protesto ediyoruz.

Bizleri baskılara, gözaltı ve tutuklamalara alıştırmak ve topluma faşizmi kanıksatmak istiyorlar. Çünkü faşizm ancak farklılıklara tahammülü olmayan, tek kişi dışında otorite ve kurum tanımayan, örgütlü muhalefeti düşman olarak gören, kendisini sürekli tehdit altında hisseden ve o yüzden devletin koruması altında olmak isteyen, tepkisizleşmiş ve insani duyarlılıklarını yitirmiş yığınların olduğu yerlerde kurumsallaşabilir, varlığını sürdürebilir. Özellikle son birkaç yıldır buna uygun bir toplumsal ve ülke gerçekliği yaratmaya yönelik olarak emek ve demokrasi güçlerine karşı planlı ve sistematik operasyonlar gerçekleştirilmektedir.

Biat etme ya da faşizme karşı mücadele etme dışında bir seçeneğin olmadığı bir dönemdeyiz. Bizler kesinlikle biat edenlerden olmadık, olmayacağız. Temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldırmaya yönelik girişimlere karşı emek ve demokrasi mücadelemizi yürütmeye devam edeceğiz. Gerekçe ne olursa olsun düşünce ve ifade özgürlüğümüzün ortadan kaldırılmasını, bu hakkımızı kullandık diye gözaltına alınmayı, tutuklanmayı kabul etmiyoruz. Bu duruma alışmayacağız, kanıksamayacağız.

2014 yılında izin verilen, tamamen düşünce ve ifade özgürlüğü, barışçıl gösteri ve toplanma hakkı kapsamında yapılan bir etkinliğin gerekçe gösterilerek Yürütme Kurulu üyemizin sabah saatlerinde evinin basılarak, bakmakla yükümlü olduğu kanser tedavisi gören annesinin gözleri önünde gözaltına alınması ne hukuki ne insanidir.

Elif Çuhadar kamuoyunda tanınan, adresi, yeri yurdu bilinen, rahatlıkla çağrılıp ifadesi alınabilecek biridir. Ancak birkaç saatlik ifadenin bile çok bilinçli olarak günlerce gözaltında tutulması sonrasında alınması yargı eliyle yapılan bir tür işkencedir.

AKP’nin ne OHAL sopası, ne de diğer faşizan politikaları bizleri emek, demokrasi ve barış mücadelesinden alıkoyamaz. Sendikal hak ve özgürlükler, işçi sınıfının, ezilenlerin yüzyıllık kazanımlarıdır. OHAL gerekçesiyle askıya alınmalarını, ortadan kaldırılmalarını kabul etmedik, etmeyeceğiz.

Elif Çuhadar’ın da aralarında olduğu gözaltı ve tutuklama furyasını şiddetle kınıyoruz. KESK’in kuruluş sürecinde de yer alan, yaşamı emek ve demokrasi mücadelesi içerisinde geçen Yürütme Kurulu üyemiz Elif Çuhadar derhal serbest bırakılmalı, hukuk tanımaz saldırılara son verilmelidir.

KESK YÜRÜTME KURULU

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.