İTFAİYE HAFTASI KUTLU OLSUN

İTFAİYE EMEKÇİLERİNİN HAFTASI KUTLU OLSUN

İtfaiye Emekçilerinin Sorunları Çözüldüğünde Kutlamalar Anlamlı Olacaktır

Ülkemizde 25 Eylül- 1 Ekim tarihleri arasındaki hafta İTFAİYECİLİK HAFTASI olarak kutlanmaktadır.

İtfaiye hizmetleri, yangınla mücadele amacıyla, 25 Eylül 1923 yılında Belediye hizmetleri kapsamına alınmıştır. Bugün Belediye hizmeti olarak görülen İtfaiyecilik, aynı zamanda büyük Endüstri kuruluşları tarafından da kendi bünyelerinde oluşturdukları birim tarafından sürdürülmektedir.

Belirli gün ve haftalarda çeşitli meslek grupları adına kutlamalar yapılması, o meslek gruplarında çalışanlar ve Emekçiler açısından hatırlanmak adına önemlidir. Ancak mesleğin zorluğu yanında, çalışanların ekonomik durumlarının yapılan hizmete uygun olmayan ücretlerle çalıştırılmaları, araç teçhizat, ekipman eksiklikleri, çalışma koşulları gibi çok temel, özlük ve sosyal sorunlarının çözümlenmemiş olması, aksine sorunlarının her geçen gün artmış olması, yılda bir kez yapılan kutlamaları anlamsız kıldığı gibi, sorunların görmezden gelinmesine de yol açmaktadır.

İtfaiye Emekçilerinin Yangınlarla mücadele başta olmak üzere, doğal afetlerde, biyolojik ve kimyasal sızıntı yada saldırılarda arıtma işlemine yardımcı olmaları, bina baca temizliği ve kontrollüğü, yaralanmalı veya ölümlü trafik kazalarında doğrudan müdahale ekibi olarak görevlendirilmeleri, baraj, gölet, fosseptik gibi yerlerde kurtarma işi, işyeri, eğlence, fabrika ve sanayi kuruluşlarında yangına karşı önlemlerin alınıp alınmadığının kontrolü /denetimi ile kentlinin yaşamını kolaylaştıran ve canlı yaşamını güvenceye almakla yükümlü hizmet birimizdir. Bu kadar geniş bir görev tanımı ve hizmet alanın emekçilerinin mesleki, özlük sorunları ötelenemez, göz ardı edilemez. Sorunların yığıldığı bir yerde kutlamalar elbette bizler açısından sembolik olmaktan öte bir anlam ifade etmemektedir.

TÜM BEL SEN olarak dün olduğu bugün de İTFAİYE EMEKÇİLERİMİZİN Mesleki ve Özlük sorunlarının takipçisi ve savunucusu olmaya devam edeceğiz. İtfaiye Emekçilerinin de bu mücadele de sorunlarını bilen ve bu sorunların çözümü için her alanda mücadele eden, gücünü sadece üyesinden alan, EMEKÇİLERİN SENDİKASI olan TÜM BEL SEN’de örgütlü mücadeleye omuz vermesi güç vermesi haklarımızın kazanımı noktasında olmazsa olmazlardandır.

Bu duygularla’’ ATEŞ SAVAŞÇISI’’  İTFAİYE EMEKÇİLERİNİN Gününü kutlarız.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU