Bakanlık Yazıları

1999/44 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

1999/44 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

T.C. BAŞBAKANLIK Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü Sayı : B.02.0.PPG.0.12-320-11752 05/08/1999 Konu : GENELGE 1999/44 İLGİ: 20.11.1997 gün ve B.02.0.PPG.0.12-383-26654(1997/70) sayılı genelge...
Sendika Yöneticilerinin İzinleri

Sendika Yöneticilerinin İzinleri

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.22-115908 * 3385 28.02.2005 Konu : Sendika yöneticilerinin izinleri ………………….. BAKANLIĞINA İlgi : a) …/…/2004 tarihli ...
Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri

Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.PER.0.26/402-2-2/ 24/12/2004 Konu : Sendika Yönetim Kurulu Üyelerinin İzinleri GENELGE (2004/9) Bilindiği üzere, Sendika işyeri temsilci...