HUKUK

HUKUK YÖNETMELİĞİ

HUKUK YÖNETMELİĞİ

1-BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Amaç Bu yönetmeliğin amacı TÜM BEL-SEN Merkez ve Bölge Hukuk Bürosunun çalışma usul ve esaslarını, sendika üyelerinin karşılaştığı hukuksal sorunların çözümü i...
OHAL İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURU-AÇIKLAMA METNİ

OHAL İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURU-AÇIKLAMA METNİ

OHAL KOMİSYONU BAŞVURU VE ÇALIŞMA USULLERİ 23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Ka...