Mevzuat

HUKUK YÖNETMELİĞİ

HUKUK YÖNETMELİĞİ

1-BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER Madde 1- Amaç Bu yönetmeliğin amacı TÜM BEL-SEN Merkez ve Bölge Hukuk Bürosunun çalışma usul ve esaslarını, sendika üyelerinin karşılaştığı hukuksal sorunların çözümü i...
Promosyon

Promosyon

Eski kurumundan promosyon almayan kamu görevlisinin yeni atandığı kurumca tarafına promosyon ödemesinin yapılmasının zorunlu olduğuna ilişkin emsal mahkeme kararı  Banka Promosyonlarının Çalışanlar...
İş Bırakmayla İlgili Mahkeme ve AİHM Kararları

İş Bırakmayla İlgili Mahkeme ve AİHM Kararları

Bir Günlük İş Bırakma Eyleminin Suç Olmadığına Dair İş Bırakmayla İlgili Mahkeme ve AİHM Kararları İş Bırakmayla İlgili Mahkeme ve AİHM Kararları İş Bırakmayla İlgili Mahkeme ve AİHM Kararları İş B...
Yerel Yönetimlerle İlgili Yasa ve Yönetmelikler

Yerel Yönetimlerle İlgili Yasa ve Yönetmelikler

  Kanunlar   5393 Sayılı Belediye Kanunu 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Mahalle İdare Birlikl...
ILO Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı

ILO Sözleşmeleri ve Avrupa Sosyal Şartı

Sendika Özgürlüğüne Ve Örgütlenme Hakkının Korunmasına İlişkin Sözleşme 98 Nolu Sözleşme Ülkemiz Tarafından Onaylanan Ilo Sözleşmeleri Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ...
Norm Kadro

Norm Kadro

Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartla...
2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

2005/14 Sayılı Başbakanlık Genelgesi

Genelge Başbakanlıktan: Konu: Sendikal Gelişmeler Doğrultusunda Alınacak Önlemler. GENELGE  2005/14 Demokratik ve sosyal hukuk devleti ilkesinin en önemli gereklerinden biri örgütlenme özgürlüğünün ...