Örnek Dilekçeler

OHAL İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURU-AÇIKLAMA METNİ

OHAL İNCELEME KOMİSYONU BAŞVURU-AÇIKLAMA METNİ

OHAL KOMİSYONU BAŞVURU VE ÇALIŞMA USULLERİ 23/01/2017 tarihli ve 29957 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 685 sayılı Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu Kurulması Hakkında Ka...
DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

DİLEKÇE ÖRNEKLERİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO ve ASKİ Çalışanı Memurların Sosyal Denge Sözleşmesi Tazminatı Ödemesi için Örnek Dilekçe Ankara Büyükşehir Belediyesi için tıklayınız Ego için tıklayınız ASKİ için...
KEY Dava Dilekçeleri

KEY Dava Dilekçeleri

KEY Ödemeleri Listesinde İsmi Olmayanların Dava Dilekçe Örneği KEY Ödemeleri Listesinde İsmi Olan Ancak Ödenecek Tutar Eksik Olanlar Dava Dilekçe Örneği KEY Ödeme Listesinde İsmi Olmayan ve Kurumlar...