KAMU EMEKÇİLERİNİN MÜCADELESİNDE TÜM BEL SEN

TÜM BEL SEN, 1990 sonrası ilk kurulan kamu emekçileri sendikalarındandır. TÜM BEL SEN, yerel yönetimlerde (belediye ve il özel idareleri) “memur” statüsünde çalışanların örgütüdür. Üyelerimizin %25’i kadın, %75’i erkektir. Ülke çapında örgütlenen sendikamızın 43 şube ve 12 il temsilciliği vardır.

Sendikamız, ulusal düzeyde KESK (Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu) ve uluslar arası düzeyde bütün dünyada kamu sektöründe örgütlü sendikaların üst örgütü olan Kamu Hizmetleri Enternasyonali (PSI) ve Avrupa Kamu Hizmetleri Sendikaları Federasyonu (EPSU) üyesidir.

Tüm Bel Sen, Türkiye’de ilk kez kamu emekçileri adına toplu sözleşme imzalayan sendika unvanına sahiptir. Sendikamız TÜM BEL SEN, ilk kez 1993 yılında Gaziantep Büyük Şehir Belediyesi ile toplu sözleşme imzalamış, o tarihten bu güne yüzlerce belediye ile toplu sözleşme imzalamıştır. bu toplu sözleşmelerden on bine yakın belediye emekçisi yararlanmaktadır.

Sendikamız 22 yıllık mücadelesinde edindiği bilgi ve deneyimle genelde kamu emekçileri, özelde TÜM BEL SEN üyelerinin hak ve çıkarlarını koruma mücadelesini yükselterek sürdürüyor, sürdürecek.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.