ANKARA BÜYÜKŞEHİR’DE GÖKÇEK ADALETSİZLİĞİNE SON VERDİRDİK

 

Eksik Ödenen Sosyal Denge Ödemelerinin Faiziyle Birlikte Geri Ödenme Süreci Başladı

Emekçilerinin en temel sendikal hakkı olan toplu sözleşmenin mali ödemelerini sözde performans adı altında kişilere göre farklı farklı ödettiren Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek’in bu ayrımcı ve hukuksuz uygulamasına ilişkin Sendikamızın açtığı davada yargı eksik ödemeyi iptal etti ve eksik ödenen sosyal denge tazminatlarının da geriye dönük faiziyle ödenmesini hükme bağladı

Bilindiği gibi Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, belediyede çalışan kamu emekçilerinin en temel sendikal hakkı olan toplu sözleşmeyi bile yıllardır kendisinin işine geldiği gibi kullanmaktaydı. Yandaş Sendika ile işbirliği içinde hazırlanan sözleşmeye konulan bir madde ile kriterleri tamamen belediye yönetimce belirlenen sözde performans ölçümleriyle, belediye yönetimleri istediği personele fazla istemediğine ise az sosyal denge ödemesi yapmaktaydı. Aynı birimde aynı işi yapan kamu emekçileri arsında yandaşlık ve amirlere yakınlık üzerinden ayrımcılık yapan söz konusu bu ayrımcı ve adaletsiz uygulamanın iptal edilmesine yönelik mahkemece açılan davada, söz konusu işlem hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. Sendikamızın, yargının bu iptal kararı sonrasında, üyeleri adına Ankara Büyükşehir Belediyesi aleyhine teker teker açtığı davalar sonucunda; mahkemelerce, sosyal denge tazminatı ödemelerinin performansa dayalı yapılmasının hukuka aykırı olduğu ve eksik ödenen sosyal denge tazminatının geriye dönük olarak faiziyle birlikte ödenmesine karar verildi.

Ankara idare mahkemelerince verilen bu kararlar sayesinde; Melih Gökçek’in kendi yandaşlarına ve ya kendisine biat edenlere ödül diğerlerine ise ceza gibi kullanmaya çalıştığı bu adaletsiz uygulama sona ermiş; emekçilerin bunca zamandır mecbur bırakıldığı ayrımcı sosyal denge ödemesi adaletsizliği sona ermiş oldu ve bunca zamandır eksik ödenen sosyal denge tazminatlarının da geriye dönük faiziyle ödenmesini sağlandı.

Sendikamızca, onlarca üyemiz adına kişisel olarak açılan eksik ödenen sosyal denge tazminatlarının da geriye dönük faiziyle ödenmesine ilişkin davalardan üçü sonuçlanarak, üyelerimize bugüne kadar eksik aldıkları paralar(eksik olarak aldıkları oranlara bağlı olarak farklı miktarlarda) geri ödeme sürecine başlandı.(ilgili mahkeme kararları aşağıdadır)

Açılan diğer davalarında en kısa sürede üyelerimiz lehine sonuçlanacağı ve tüm üyelerimizin eksik aldıkları miktarlara göre faiziyle birlikte geri ödemeyi hak edeceğini belirtir; Sendikamızın hukuksal zaferini kendilerine mal etmeye ve emekçilerin kafasını karıştırmaya yönelik açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulunuyoruz.  

 

İlgili mahkeme kararları linktedir:

11             11        11

Açmak için resmi tıklayınız            Açmak için tıklayınız                  Açmak için tıklayınız

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.