SENDİKAMIZIN MÜCADELE VE GİRİŞİMLERİ SONUÇ VERDİ: İTFAİYE PERSONELİNİN KADRO SORUNU ÇÖZÜLDÜ

22 Mayıs  2016 tarih ve 29719 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan ve “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik”te değişiklik yapan Yönetmelik; Belediye ve Belediye Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Memur Kadro Kütüğünde de değişiklikler yaptı. Memur kadro kütüğünde yapılan değişiklikler arasında; İtfaiye Eri, İtfaiye Çavuşu kadrosu için geçerli olan en üst derecenin 3’ten 1’e, itfaiye eri kadrosu için geçerli olan en üst derecenin de 5’ten 3’e yükseltilmesi de yer aldı.

 

Eğitim durumları itibariyle kazanılmış hak aylığı bakımından daha üst derecelere yükselebilmekle birlikte, itfaiye çavuşları en çok 3 üncü derece kadroda; itfaiye erleri  ise en çok 5 inci derece kadroda görev alabilmekteydi. Bu durum, itfaiye erlerinin özel hizmet tazminatından en çok 5 inci derece kadro için belirlenen düzeyde yararlanması sonucunu doğurmaktaydı. İtfaiye çavuşunun kadro derecesi üst sınırının 3’ten 1’e yükseltilmesi, bu derecelerdeki kadrolarda görev alacak itfaiye çavuşunun özel hizmet tazminatında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak. Bu nedenle, yapılan değişiklik Zabıta Komiserlerinin maaşında değişikliğe sebep olmayacak.

 

İtfaiye Eri  karo derecesi üst sınırının 5’ten 3’e yükseltilmesi, 4 ve 3 üncü dereceli İtfaiye Eri kadrolarına atanacak olanların özel hizmet tazminatı oranlarında artış anlamına da geliyor.

 

            Sendikamızın mücadelesi meyvesini vermiştir. Bu itibarla İtfaiye personeli yeşil pasaport, maaş artışı, ek gösterge, 3’üncü dereceden emekli olma hakkı gibi kazanımları elde etmiştir. 

 

Resmi Gazetede Yayımlanan Yönetmelik Değişikliği Aşağıdadır:

 

 

22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 Sayılı Resmî Gazete MEVZUAT
Å     Æ

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

 

MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER

2016/8843   Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesine İkinci Ek Protokolün İlişik Çekince ve Beyanla Onaylanması Hakkında Karar

2016/8844   Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşmenin İlişik Çekince ve Beyanlarla Onaylanması Hakkında Karar

2016/8845   Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Üçüncü Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

2016/8846   Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Protokolün İlişik Çekince ve Beyanla Onaylanması Hakkında Karar

2016/8847   Suçluların İadesine İlişkin Avrupa Sözleşmesine Ek Dördüncü Protokolün İlişik Çekince ve Beyanla Onaylanması Hakkında Karar

2016/8848   Çocuk Nafakası ve Diğer Aile Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin Sözleşmenin İlişik Beyanlar ve Çekince ile Onaylanması Hakkında Karar

 

BAKANLAR KURULU KARARI

2016/8841   Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi Hakkında Karar

 

YÖNETMELİKLER

––  Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Tartı Aletleri Muayene Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

––  İl Özel İdareleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik

––  Bülent Ecevit Üniversitesi Yaz Okulu Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

––  Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

TEBLİĞLER

––  Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimatının Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Tarife ve Talimat

––  CPC Belgelendirme Muayene ve Deney Hizmetleri Tic. Ltd. Şti.’nin Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-11)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-08)

––  Türk Standardları Enstitüsünün Onaylanmış Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-04)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2016-9)

 

İLÂNLAR

a – Yargı İlânları

b – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları

c – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

 

Kadro Çizelgesi İçin Tıklayınız.

 

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.