SAVUNMA YALNIZ DEĞİLDİR…

Avukatların meslek örgütleri olan Barolar ile ilgili yasal düzenleme TBMM komisyonunda görüşülmeye başlanmış, konun asıl muhatapları olan Baroların başkanları, yapılmak istenen değişikliklere ilişkin görüşünü Meclis komisyonunda milletvekillerine doğrudan iletmek istiyor ama Meclisin kapısından dahi içeri alınıyorlar.

Ülkemizin Başkentinde, milletin Meclisinin duvarı önünde halkın savunma güvencesinin son dayanağı avukatların meslek örgütlerini temsil eden Baro Başkanlarına yaşatılan bu utanç tablosunu hiç birimiz hak etmiyoruz.

Adalet; İDDİA, SAVUNMA VE KARAR olmak üzere üç temel ayaküstünde durmaktadır.

Ülkemizde İDDİA makamı olan savcılar ile KARAR makamı olan hâkimler maalesef ki evrensel hukuk kurallarına, temel hak ve özgülüklere ve vicdana göre değil iktidarın talimatlarına göre davranmaktayken;  SAVUNMA makamı olan avukatlar iktidar tarafından halen tam olarak teslim alınmamıştır. İşte AKP ve MHP grupları tarafından TBMM’ye sunulan bu son yasa tasarısının temel amacı avukatların meslek örgütleri olan baroları bölerek Adalet mekanizmasında vatandaşı temsil eden SAVUNMA makamını tamamen teslim alarak etkisiz kılmaktır.

Söz konusu bu girişimi kamuoyuna “Çoğulculuk” kılıfı üzerinden sunmak ise tüm vatandaşların savunma hakkının gasp edilmesi olan asıl niyetin gizlenmesinden başka bir şey değildir. Baroları bölüp parçalamak onları hem bir meslek örgütü olarak etkisizleştirerek avukatları korumasız bırakacak; hem de yeni oluşturulan iktidara yakın sözde barolarla savunmayı iktidarın sopası haline çevirerek halkın temel hak ve özgürlüklerini savunacak avukatlar bulmasını engelleyerek tüm yurttaşların hukuk güvencesinin tamamen yok edilmesine neden olacaktır.

AKP’nin ısrarla ve alelacele yapmaya çalıştığı adaletin kalan tek ayağı olan savunmanın bölünmesi, siyasal iktidarın memuru yapma düzenlemesine karşı görüşlerini paylaşmak, taleplerini milletvekillerine iletmek isteyen ve halen meclis önünde 24 saattir olumsuz koşullarda beklemeye devam eden Baro Başkanlarının hepimiz için başlattıkları bu hak hukuk ve adalet mücadelesinde yanında, dayanışma içinde olacağız.

MERKEZ YÜRÜTME KURULU