TÜM BEL SEN BALIKESİR ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Sendikamız Balıkesir Şubesinin 6. Olağan Genel Kurulu 18. Şubat 2017 günü saat 10.00’da
İlçemiz Koca Cami Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki Hüsnü Pazarbaşı Kültür Merkezinde aşağıdaki gündem maddeleri ile yapılacaktır.

Bu toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamadığı çoğunluk aranmaksızın aynı gün aynı yerde saat 14.00’de toplanacaktır.

Şube Yönetim Kurulu

GÜNDEM :
Yoklama,
Saygı Duruşu – İstiklal Marşı
Genel Kurul Divan Seçimi
Açılış Konuşması
Çalışma Raporunun Okunması
Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulu Raporlarının Okunması
Yönetim, Denetleme, Disiplin ve Üst Kurul Delegelerinin seçimi
Dilek ve Öneri
Kapanış.