TÜM BEL-SEN EDİRNE ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası Edirne Şubemizin 6. Olağan Genel Kurulu Sendika tüzüğümüzün 37. maddesi gereğince 05/02/2017 Pazar günü saat 13:00’da Sabuni Mahallesi Şair Fuzuli Sk.75. Yıl İş Hanı Kat:3 No:38 adresinde bulunan Disk-Genel İş Sendikası Trakya Bölge Temsilciliği Abdullah Baştürk toplantı salonunda aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır.
Olağan Genel Kurulumuz 05/02/2017 günlü toplantısında çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 12/02/2017 Pazar günü aynı gündemle aynı yer ve saatte toplanacaktır.

Edirne Şube
Yönetim Kurulu

GÜNDEM:
1. Yoklama
2. Açılış, Saygı duruşu, İstiklal Marşı
3. Divan Seçimi,
4. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Faaliyet Raporlarının görüşülmesi ve aklanması,
5. Yönetim, Denetim ve Disiplin Kuralları asil ve yedekleri ile üst kurul delege adaylarının tespiti,
6. Dilek ve temenniler,
7. Seçimler,
8. Kapanış
İlan olunur.