TÜM BEL SEN GENEL KURUL İLANI

 

 TÜM BEL SEN GENEL KURUL İLANI

 Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Emekçileri Sendikası (TÜM-BEL SEN) 11. Olağan Merkez Genel Kurulu 5-6 Aralık 2020 tarihlerinde aşağıdaki gündemle Ankara ilinde gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul, gündemde yer alan görüşmeler için 5 Aralık 2020 Cumartesi günü The Green Park Otel Konferans salonunda, Kızılırmak Mah. 1443 Cad. No:39 Çukurambar Çankaya / Ankara adresinde, saat 10.30’da; seçimler için ise 6 Aralık  2020 Pazar günü, aynı adreste saat 11.00’de toplanacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı, 12-13 Aralık 2020 tarihlerinde aynı adreste,  aynı gündemle, saat 11.00’de toplanacaktır.

Gündem

 • Yoklama
 • Açılış
 • Saygı duruşu
 • Divan oluşumu
 • Genel Başkanın açılış konuşması
 • Tüzük ve Kararlar Komisyonlarının oluşturulması
 • Merkez Yürütme Kurulu, Mali, Merkez Denetleme Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu raporlarının okunması, görüşülmesi ve aklanması
 • Tahmini bütçenin okunması ve kabulü
 • Tüzük değişikliği
 • Kararlar
 • Yürütme, Denetleme, Disiplin Kurulları üyeleri ve konfederasyon delegeleri adaylarının belirlenmesi
 • Seçimler
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış

TÜM BEL SEN MERKEZ YÜRÜTME KURULU