TÜM BEL-SEN İSTANBUL 2 NOLU ŞUBE GENEL KURUL DUYURUSU

Şubemiz 6. Olağan Genel Kurulu 11.02.2017 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında Merkez Mahallesi, Darülaceze Caddesi, No: 8, Şişli/İSTANBUL adresinde aşağıda belirtilen gündem ile, Şişli Belediyesi yemekhanesinde yapılacaktır. Çoğunluk sağlanamaması halinde aynı gündemle aynı adreste 18.02.2017 Cumartesi günü 10.00-17.00 saatleri arasında çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

İstanbul 2 Nolu Şube
Yönetim Kurulu

Gündemler
1. Açılış ve yoklama
2. Divan Heyetinin seçimi
3. Yönetim Kurulu faaliyet raporunun ve mali raporun okunması
4. Yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali raporun müzakeresi ve aklanması
5. Yönetim, Denetim, Disiplin kurullarının asıl ve yedeklerinin ve üst kurul delegelerinin seçimi
6. Dilek ve temenniler
7. Kapanış