Basın Özgürlüğüne Darbe!

15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra uygulanan ve alınan tedbirler karşısında Konfederasyonumuz darbe girişiminin bir fırsata çevrilmemesi, zaten sorunlu olan temel hak ve özgürlüklerin tümüyle ortadan kaldırılmaması ve muhalefete yönelik yeni baskılara gerekçe yapılmaması konusunda sürekli uyarılarda bulunmaktadır. Ancak AKP tam da kendisinden bekleneni yapmakta, darbe girişimine zemin olan politikalarda ısrar etmekte, iktidarını tahkim etmeyi zor ve baskı politikalarında görmektedir.

Gerçeklerin ortaya çıkmasında büyük rolü olan basın yayın organlarının, gazetecilerin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde de AKP Hükümeti’nin ve Cumhurbaşkanının sık sık baskı ve tehditlerine maruz kaldığı bilinmektedir. Darbe girişimi sonrasında da basın özgürlüğüne yönelik iktidarın tahammülsüz ve baskıcı politikaların artarak devam edeceği anlaşılmaktadır.

16 Ağustos 2016 tarihinde Özgür Gündem Gazetesi’nin mahkeme kararıyla kapatılması ardından adeta darbe baskını şeklinde binanın basılması, 24 basın emekçisinin darp edilerek gözaltına alınması hem basın özgürlüğü hem yargı bağımsızlığı açısından kabul edilemez bir durumdur, basın özgürlüğüne darbedir!

AKP, geçmişte aynı gazetenin binalarını bombalayan, çalışanlarını faili meçhuller ile katleden, hapse atan zihniyet ile buluşmuştur.

Darbe devam ediyor!

İster askeri ister sivil olsun tüm darbeler öncelikle basını susturmak, kapatmak, sansürlemek ya da etkisizleştirmek isterler.

Çünkü gerçeklerin açığa çıkmasına değil karanlıkta kalmasına ihtiyaçları vardır.

Farklı seslere değil tek sese ihtiyaçları vardır. Demokrasiye, özgürlüklere, barışa ve eşitliğe değil tek’liğe, kaosa ve gerginliğe ihtiyaçları vardır.

ÖZGÜR BASINA DEĞİL RESMİ VE APOLETLİ MEDYAYA İHTİYAÇLARI VARDIR…

AKP’nin “demokrasi nöbeti”nin ne kadar göstermelik olduğu, muhalif basının ve kurumların önünde polis nöbeti tuttuğu anlaşılmaktadır.

Basını özgür olmayan bir ülkede, asgari düzeyde bile olsa, demokrasinin yaşam bulması, temel hak ve özgürlüklerin gelişmesi mümkün değildir.

Özgürlükten, demokrasiden emekten ve eşitlikten yana muhalif basın yayın organlarını hedef alan baskılar halkın haber alma hakkına da vurulan bir darbedir.

KESK olarak basın özgürlüğüne yönelik her türlü saldırının, geçmişte olduğu gibi bugün de karşısında olacağımızı; her koşulda özgür basının, halkların kardeşliğinin ve barışın yanında olmaya devam edeceğimizi bir kez daha hatırlatıyor, Özgür Gündem Gazetesi’ne yönelik kapatma kararını, baskını ve basın emekçilerinin gözaltına alınmasını kınıyoruz…

YÜRÜTME KURULU

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.