Belediye Şehir Tiyatroları Emekçilerinin Esnek ve Güvencesiz Çalışma Sorunlarını Meclise Taşıdık

Sendikamız Genel Merkezi adına Örgütlenme Sekreteri Satı BURUNUCU ÇALI, TİS ve Sözleşme Sekreteri Osman Muhammet ŞEHERİ ve Sendikamız Avukatı Sevgi KARADUMAN, CHP Milletvekili Mahmut TANAL’ı Meclisteki odasında ziyaret etti ve bu görüşmede sendikamız Belediye Şehir Tiyatrosu ve Şehir Orkestrası personellerinin sorunları iletilmiştir. 

1 2

Yapılan görüşme neticesinde  belediye şehir tiyatrolarında, 657 sayılı DMK’nın Ek geçici 12,13,14 ve 16. maddeleri ile 5441 sayılı yasanın bazı maddelerini değiştiren 1310 sayılı yasa hükümleri ve Devlet Sanatçıları ve Sanatçıların Sözleşmeli Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar başlıklı 7.5.1987 tarih ve 87/11782 sayılı Bakanlar Kurulunun kararı dayanak yapılarak akdedilen “Sanat ve Sahne Uygulatıcıları Hizmet Sözleşmesi” ile esnek ve güvencesiz bir şekilde çalışmak zorunda bırakılan yaklaşık 3000 kamu emekçisi gerek ağrı çalışma koşulları; gerek çalışma saat, biçim ve izinlerine yönelik belirsizlikler, gerekse diğer kamu emekçilerine göre oldukça düşük ekonomik ve sosyal hakları nedeniyle uzun yıllardır önemli düzeyde yaşadıkları mağduriyetler dile getirilmiştir.

 

Bu sorunlardan olmak üzere;

 

1-Şehir tiyatrolarında görev yapan sanatçılardan C (uzman memur) kadrosunda 15 farklı unvan ve görev tanımında bulunan kamu emekçisi/memur bulunmak olup, 657 sayılı kanun ek geçici 16. Maddesinde; bu kadrolarda istihdam edilen kamu emekçileri emekli olmak üzere Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığına başvurduğunda mühendislere uygulanan ek göstergenin, ancak mahkeme kararı varsa başvuruyu yapan memur hakkında da uygulanacağını belirten olumsuz cevaplar alıklarından, kanunen yararlanmaları gereken mühendisler için belirtilen ek göstergeden ancak dava açıp kazanarak faydalanabilmektedir.

 

Her ne kadar mahkemelerden olumlu sonuç alınmak suretiyle C kadrosunda bulunan memurların/sanatçıların emekli olurken yaşadığı mağduriyet (az emekli maaşı alma) kısmen gideriliyorsa da bu C kadrosunda görev yapan her memurun emekli olduktan sonra bir hukuk mücadelesine girmesini sebebiyet vermesinin ötesinde idarenin yasa tanımaz bu keyfi uygulama iletilmiştir. Bu durumun düzeltilmesi için 657 sayılı yasanın ek geçici 16. maddesinde ilgili ifadenin her hangi bir muğlaklığa veya keyfiyete mahal vermeyecek düzeyde açık ve net bir şekilde değiştirilmesi gerekmektedir. Yaşanan mağduriyet ile ilgili  yasa değişikliği teklifi yapılması talebinde bulunulmuştur.

 

   2– Şehir Tiyatroları ve Kent Orkestrasında görev yapan tüm sanatçılara 2013 yılına kadar düzenli bir şekilde ödenen teşvik ikramiyeleri 2013 yılından itibaren keyfi olarak hiç bir personele ödenmediği için bu konuda soru önergesi verilmesi talebimiz iletilmiştir.

 

   3– Şehir Tiyatroları ve Kent Orkestrasında görev yapan personelin seyyanen zamdan yararlandırılmamalarına ilişkin sorun iletilerek yasa değişikliği teklifi talebimiz iletilmiştir.

 

Sayın Milletvekilimiz Mahmut TANAL ile tüm bu konuşlarda karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuş yasa değişikliği teklifi ve soru önergesi konuşlarında mutabakata varılmıştır.

 

Aynı gün öğleden sonra Sayın Milletvekili Mahmut TANAL, TBMM Genel Kurulunda Belediye Şehir Tiyatrosu ve Kent Orkestrasında görev yapan üyelerimizin sorunlarını Mecliste gündeme getirmiştir. 

 

Sendikamız üyesi olan belediye şehir tiyatroları emekçilerine reva görülen hukuka aykırı bu ayrımcı uygulamaların son bulması için gerek hukuki alanda gerekse fiili ve meşru alanda mücadeleye devam edeceğiz.

 

 

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.