BELEDİYE ZABITA YÖNETMELİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİĞE İLİŞKİN SENDİKAMIZCA AÇILAN DAVADA DANIŞTAY YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI VERDİ.

14.11.2017 tarihli ve 30240 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren “Belediye Zabıta Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin” 1. maddesi ile getirilen Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 4. maddesinin birinci fıkrasına (f) bendinden sonra gelmek üzere eklenen “…yapacağı yazılı veya sözlü sınavı” ibaresi ile “Sınav konuları” başlıklı 13/D bendi, “Sınavın yapılması” başlıklı 13/E bendinde yer alan “Sınav adayların bilgi ve yeteneklerini ölçecek şekilde yazılı veya sözlü olarak yapılır” ibaresinin ve “Sınav sonuçlarının değerlendirilmesi ve ilanı” başlıklı 13/F bendinin (3) fıkrasının iptali ve yürütmenin durdurulması talebi ile Sendikamızca dava açılmış ve Danıştay 12. Dairesinin E:2018/110 ve 16.05.2018 tarihli kararı ile Yürütmeyi Durdurma Kararı verilmiştir.

Karar Metni İçin Tıklayınız

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.