“BÜYÜKŞEHİR YASASI”NA KARŞI SENDİKAMIZ HATAY ŞUBE BAŞKANI BASIN AÇIKLAMASI YAPTI

Sendikamız Hatay Şube Başkanı Müfit CİHNİOĞLU, AKP Hükümeti tarafından hiçbir şekilde tartışılmasına izin verilmeden, tek taraflı bir şekilde hazırlanan ve yerel yönetim yapısında önemli değişiklikler yapmayı amaçlayan Büyükşehir Yasa Tasarısı’nın getirdiği değişiklikleri değerlendirdi
Yerel yönetim emekçilerine sürgün dayatan yasa değişikliğini kabul etmediklerini ifade eden CİHNİOĞLU, yasanın yerel yönetimlerin güçlendirilmesi yerine aşırı merkeziyetçi ve tekçi anlayışın getirildiğini söyledi.
CİHNİOĞLU, “Kanunun tasarısına genel olarak bakıldığında, belediye hizmetlerinin etkinliği, güçlü belediye, kaynak israfının önlenmesi ve ölçek ekonomisinden yararlanma gerekçeleriyle, birçok belediyeyi kapatmayı amaçladığı görülmektedir. Kamu hizmetlerinin asli olarak toplumsal fayda bağlamında değerlendirilmesi gerekirken, kanun tasarısının genel gerekçesinde de ifade edildiği üzere yapılmak istenen değişiklikler asıl olarak özel şirket mantığıyla kar-zarar üzerinden verimlilik analizine tabi tutulmaktadır.
Söz konu yasa tasarısı ise var olan kurumları toplumun katılımına, yönetim şeklinin mali ve idari olarak şeffaf ve toplumun denetimine açık hale getirilmesine yönelik yeniden yapılandırmak, bunları mahallelere kadar inecek düzeyde artırmak, görev ve yetkilerini artırmak yönünde bir değişim yapmak yerine; etkin çalışmıyorlar ve kaynak israfı yaratıyorlar gerekçeleriyle kapatmayı amaçlamaktadır.
En basit çözüm olan kapatmak ve merkezileştirme anlayışı çağdaş ve demokratik yönetim anlayışının tam tersine yerel yönetimlerin toplumla bağı olmayan, aşırı merkeziyetçi, yukarıdan ve yabancı kurumlaşmalar olarak kalmasına neden olacak; dolayısıyla halkın bire bir ilişkilenerek yönetime katılmasının olanağı ortadan kaldırılmış olacaktır” dedi.
1

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.