DEVLET MEMURLARI YİYECEK YARDIMI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nde değişiklik yapılarak, yiyecek yardımına sınırlama getirilmişse de; çalışanların kazanılmış haklarının gasp edilmesi anlamına gelen bu değişiklik kabul edilemez.

Bakanlar Kurulunun 2017/11180 sayılı Kararı ile Devlet memurlarının yiyecek yardımından hangi hallerde, ne şekilde faydalanacaklarına ve bu yardımın uygulanmasına ilişkin esasları belirleyen Yönetmelikte değişiklik yapıldı. Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinde yapılan bu değişiklik 10 Şubat 2018 tarihli Resmi Gazetede yayınlandı.

Yapılan değişikliğe göre, yemek verme şeklinde yapılan yardım, sadece yemek verme şeklinde yapılacak ve bu yardım; nakten veya kupon, kart, fiş, bilet ya da bu mahiyette bir ödeme aracı verilmek suretiyle yapılamayacak.

Yönetmelik eski hali ile yiyecek yardımının yemek verme şeklinde yapılacağı, bu yardım karşılığında nakten ödemede bulunulamayacağı ifade ediliyordu. Ancak yönetmelikte yemek yardımının kupon, kart, fiş, bilet şeklinde verilmesinin önünde herhangi bir engel yoktu. İsteyen kurumlar yiyecek yardımını fiş, kupon, kart olarak da verebiliyordu. Yapılan  değişiklikle buna engel getirilmiş oldu.

Kurum bütçelerine yiyecek yardımı karşılığı olarak konulacak ödenek, memurlara yemek vermek üzere kurulan yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu amaçla kurulan kuruluşlara ödeniyordu. Değişiklikle bundan böyle yiyecek yardımının gerektirdiği giderler de sadece yemek servisi, yardım sandığı, dernek veya bu amaçla kurulmuş kuruluş tarafından yapılabilecek. Kanaatimizce bu değişiklikte yeni sorunları beraberinde getirecektir.

Yönetmelik değişikliğinin Bakanlar Kurulu kararı ile bir oldu bittiye getirilmesi,  değişiklik öncesinde demokratik kitle örgütleri ve sendikaların görüşüne başvurulmamış olması bu konudaki kaygılarımızı da artırmaktadır.

Tüm bu açıklamalarımız çerçevesinde sendikamız TÜM BEL-SEN; Devlet memurlarının yiyecek yardımlarına ilişkin getirilen bu haksız ve dayanaksız sınırlamanın iptali için Genel Merkez Hukuk Büromuz tarafından Hukuk süreci başlatılmıştır.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.