EMEK BARIŞ ve DEMOKRASİ İÇİN 1 MAYIS ALANLARDA BİRLEŞELİM

Ülkemizde ve dünyada sınıf mücadelesinin her geçen gün daha da yoğunlaştığı bu süreçte işçi sınıfının ve ezilen halkların özgürlük mücadelesinde tarihsel bir öneme sahip 1 MAYIS, birlik, dayanışma ve mücadele kararlılığı ile umudu büyütüyor.

Başta çalışma yaşamında olmak üzere toplumsal yaşamın her alanında baskının, sömürünün, ötekileştirmenin, inkâr ve imhanın derinleştirildiği; halkın en az yarısının HAYIR dediği bir rejim değişikliğinin, cebren ve hile ile meşrulaştırılmaya çalışıldığı bir süreçte 2017 1 Mayıs’ı çok daha anlamlı ve önemli hale gelmiştir.

Biz TÜM BEL SEN’liler, 2017 1 Mayıs’ı, hukuksuz bir biçimde dayatılan tek adam rejimine karşı demokrasi için, giderek derinleştirilen ve bizi Ortadoğu’daki çatışmaların ateşine sürükleyen savaş politikalarına karşı barış için, her geçen gün daha da pervasızlaşan emek düşmanlığına karşı emeğin hakları için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız.

Yüz binin üzerinde kamu emekçisini ve işçiyi, haklarında hiçbir yargı kararı bulunmadan işinden eden Kanun Hükmünde Kararnamelere, OHAL fermanlarına HAYIR demek için 1 Mayıs’ta alanlarda olacağız.

Sendikal örgütlenme hakkını KHK ile ortadan kaldıran, kamu emekçilerinin toplu iş sözleşmesi hakkını ve kazanımlarını yok sayan antidemokratik uygulamalara teslim olmayacağız. Halkın seçtiği vekillerinin yaptığı Seçim Yasası’nı yok saymayı marifet bilen YSK örneğinde olduğu gibi, adaletin çivisinin çıktığı, meclisin tamamen yok sayıldığı tek adam rejimine 1 MAYIS meydanlarında tüm gücümüzle HAYIR diyeceğiz!

Her türlü hile ve zor yönetimiyle uygulanmak istenen tek adam rejimine, sömürü politikalarına, iş cinayetlerine, işten atmalara, güvencesiz yaşama, açlığa, yoksulluğa, hukuksuzluklara, baskıya, ayrımcılığa, kadın cinayetlerine, ötekileştirilmeye, siyasi soykırım girişimlerine, her türlü şiddete ve savaş politikalarına HAYIR diyen herkes kendi rengi ve söylemiyle 1 MAYIS’TA ALANLARDA buluşalım.

Statümüz, işimiz, dilimiz, rengimiz, inancımız, cinsiyetimiz, yaşımız farklı olsa da aynı göğün altında aynı kadere mahkûm edilmek istenenler olarak, farklılıklarımızı ortak tarihimizin ve geleceğimizin zenginliği görelim ve birlik olalım.

Kol kola girelim, her türü yasağa karşı bir kez daha meydanlara akalım, sloganlarımızı birleşik öfkemizin sesi, halaylarımızı ise umudumuzun ateşi kılalım.

 

Emekçilerin, Yoksulların ve Tüm Ezilenlerin

Eşit, Özgür ve Kardeşçe Yaşayabileceği

Bir Ülke ve Dünya Özlemini Paylaşanlar Olarak

1 MAYIS’TA MEYDANLARDA BİRLEŞELİM

 

TÜM BEL SEN

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.