MÜFTÜLERE NİKAH YETKİSİNE HAYIR!

AKP hükümeti tarafından, Nüfus Hizmetleri Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasını öngören yasa tasarısı geçen haftalarda Meclis’e sunuldu. Tasarıda var olan iki nokta kadın ve çocuklar için oldukça vahim sonuçlar doğurma tehlikesi barındırıyor.

Birincisi; tasarı ile Nüfus Hizmetleri Yasası’nın 22. maddesinde düzenlenen Evlendirme Yetkisine sahip olanlar arasında il ve ilçe müftülükleri de eklendi. Tasarının yasalaşması halinde  İçişleri Bakanlığı’nca yetkilendirilen il ve ilçe müftüleri resmi nikah kıyabilecek.

İkincisi ise; bundan böyle sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların doğum bildirimi nüfus müdürlüklerine sözlü beyanla yapılacak. Doğum bildirimi; veli, vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından yapılacak. Beyanın teyidi amacıyla mülki idare amirinin emriyle, aile hekimlerinin aracılığıyla araştırma yaptırılacak.

Nikah Memurları ve Belediyelerin resmi nikah kıyma noktasında herhangi bir yetersizlikleri söz konusu değilken “Müftülüklere ve gerekirse Müftülerin görevlendireceği imamlara” resmi nikah kıyma yetkisi verecek olan  yasa tasarısında amaçlananın  Hükümet yetkililerinin söylediği gibi “kadınları ve kız çocuklarını korumak” ya da “laikliğin gereği” olmadığı çok açıktır.

AKP, çok eşliliğinin önünü açmak, kadınları boşanma ve miras hukukunun dışına itmek, kız çocuklarının tecavüz sonrası hamileliklerinde istismarcıların korunmasını ve cezasız kalmasını sağlamak, doğumlarda anne ve bebek sağlığını riske atmak gibi kadın bedenini ve iradesini denetlemek istemektedir.

Sağlık personelinin takibi dışında doğan çocukların bildirimi nüfus memurlarına sözlü olarak yapılabilecek olması, kız çocuklarının istismardan kaynaklanan hamileliklerinin ve yaptıkları doğumların bildirilmesi zorunluluğu ortadan kaldırılmış olacak, böylece  yaşanan istismarların kayıt altına alınması zorlaşacak ve  kız çocuğunu hamile bırakan istismarcının tespiti ile bu kişilerin yargılanmasının önü kapatılmış olacaktır. Sözlü beyan, kız çocuklarının doğum yapmalarının takibini de ortadan kaldıracaktır.

Tasarı, kadınların temel hak ve özgürlüklerine yönelik bir saldırı olduğu kadar çocuk istismarını da teşvik etmektedir. Bu yasa tasarısı öncelikle Medeni Kanun ile düzenlenmiş alanların, dini bakış açısı ile yeniden şekillendirilmeye çalışılmasına, kadınlar ile çocukların kanun tarafından korunan haklarının gasp edilmesine ve çocuk hakları sözleşmesine açık bir saldırı niteliğindedir.

KESK olarak fetvalarla kadınların ve çocukların hedef gösterildiği dolayısıyla da cinsel istismarın ve kadına yönelik şiddetin sürekli kılındığı bir süreçte,  AKP hükümetinin kadınlara düşman politika üretme ve yasa yapma süreçlerinin devamı olarak gündeme getirdiği bu  tasarının yasalaşmasına karşı, yaşam tarzımız ve inancımız ne olursa olsun tüm kadınları   kadın düşmanlığına karşı  birleşmeye çağırıyoruz. Daha önce kürtaj, istismar ve boşanma yasa tasarılarında  olduğu gibi bu  tasarının da yasalaşmasına izin vermeyeceğiz.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.