SENDİKAL FAALİYETLERİ NEDENİYLE ÜYELERİMİZİN İHRAÇ EDİLMESİNİ MAHKEMELER TEKER TEKER İPTAL EDİYOR

Haklarında hiçbir hukuki kanıt olmadan sadece Sendikamız üyesi oldukları için hedef seçilip hukuksuz bir şekilde KHK’lar veya yüksek disiplin kurulu kararlarıyla işten atılan üyelerimiz mahkeme kararlarıyla işlerine geri dönüyor.

HAKKINDA SOMUT KANIT OLMADAN KİMSE SUÇLU İLAN EDİLEMEZ

Mersin şube üyemiz Murat KARAHAN Akdeniz Belediyesinde çalışmakta iken OHAL döneminde yayınlanan 692 sayılı KHK ile kamu görevinden ihraç edilmişti.

Murat Karahan hakkında TÜM BEL SEN üyesi olarak katıldığı demokratik eylem ve etkinlikler gerekçe tutularak yasa dışı örgütlerle iltisak veya irtibatlı olduğu iddiasıyla gerçekleştirilen söz konusu ihraç kararına ilişkin ilk olarak OHAL kararları inceleme komisyonuna itiraz da bulunuldu. OHAL kararları inceleme komisyonun çoğunlukla yaptığı gibi herhangi somut kanıta dayanmadan yaptığı inceleme sonucu itirazı reddetmesi sonrasında konu İdari Mahkemeye taşındı. Ankara 21. İdare mahkemesinin OHAL kararları inceleme komisyonun yazdığı hiçbir somut kanıta dayanmayan kararının gerekçelerini aynen tekrarlayarak red kararı vermesi sonrasında ise Sendikamız Bölge idare mahkemesine itiraz da bulundu.

Ve nihayet Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesi 02.03.2021 tarihinde oy birliği ile almış olduğu 2020/7445 esas, 2021/10079 karar numaralı kararı ile Murat KARAHAN’nın kamu görevinden ihracına dayanak tutulan yasa dışı bir örgütle iltisak veya irtibatına ilişkin herhangi somut bilgi ve ya belgenin ortaya konmadığı gerekçesiyle kendisinin kamu görevinden ihracının hukuka aykırı olduğu sonuca vararak, kendisinin kamu görevine iadesine ve yoksun kaldığı özlük ve parasal hakların faiziyle birlikte kendisine iadesine karar vermiştir.

KAYYUMU PROTESTO ETMEK SUÇ DEĞİLDİR

Bu kapsamda başka bir hukuk kararı da Mardin 2. İdare Mahkemesi tarafından, Mardin Büyükşehir Belediyesinde çalışmakta iken Yüksek Disiplin Kurulu kararıyla kamu görevinde ihraç edilen üyemiz Gülizar İPEK’in göreve iade edilmesiyle geldi.

31 Mart yerel seçimlerinde Mardin Büyükşehir Belediyesine seçilen Ahmet TÜRK ve Figen ALTINDAĞ döneminde Kadın ve Gençlik Hizmetleri Daire Başkanlığı görevine getirilen, Sendikamız üyesi Gülizar İPEK, Mardin Büyükşehir Belediyesi kayyum yönetiminin yüksek disiplin kurulu kararıyla 14.01.2020 tarihinde kamu görevinden ihraç edilmişti.

Kayyum yönetiminin yüksek disiplin kurulu ilgili ihraç kararına gerekçe olarak Gülizar İPEK’in,  İçişleri Bakanlığının Diyarbakır, Van ve Mardin Büyükşehir Belediyelerinin seçilmiş belediye başkanlarını görevden alıp yerlerine kayyum atamasına yönelik Sendikamız TÜM BEL SEN’in Mardin Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlediği basın açıklamasına katılmasını belirtmişti.

Emekçilerin sendikal eylem ve etkinliklere katılmasının suç unsuru sayılıp kamu görevinden ihraç edilmesinin hukuka aykırı olması nedeniyle Sendikamızın konuyu yargıya taşıması sonrasında Mardin 2. İdare Mahkemesi 11.03.2021 tarihinde oy birliği ile 2020/261 esas ve 2021/475 karar nolu kararıyla Gülizar İPEK’n yüksek disiplin kurulu kararıyla ihraç edilmesi işlemini iptal ederek kendisinin kamu görevine geri iadesine karar verdi.

 

Mahkemenin benzer durumlar için emsal niteliğindeki kararında  “Anayasa’da herkesin toplu olarak açıklama yapma hakkı, sendika kurma ve sendikaya üye olma hakkı” olduğu belirtildi. İdarelerin alacakları kararların kanuna aykırı olamayacağına vurgu yapılan kararda, İpek’in 20, 22 ve 27 Ağustos 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen kayyım protestolarına katılmasının bağlı olduğu sendika tarafından alınan kararlar ile gerçekleştirildiği belirtildi. Mahkeme kararında İpek’in üzerine atılı suçlamaların kayyım yönetiminin belirttiğinin aksine 20 Ağustos 2019’da Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının protokol kapısı önünde yapılan basın açıklamasına katılmasından kaynaklandığı tespitine yer verdi.

Mahkeme, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararlarda düşünceyi açıklama özgürlüğünün farklı şekillerde kullanılabileceğinin belirtildiğini kaydederek, “Davacının üyesi olduğu Tüm Bel-Sen ve bağlı Konfederasyonun 19.08.2019 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediyesine yapılan kayyım atamasını protesto etmek amacıyla KESK genel merkezinin almış olduğu karar doğrultusunda 20.08.2019 tarihinde yapılacak basın açıklamasına katılma kararı alındığı, bu karar uyarınca da davacının 20.08.2019 tarihinde Mardin Büyükşehir Belediye Başkanlığının protokol kapısı önünde yapılan basın açıklamasına katılması nedeniyle cezalandırıldığı görülmektedir” denildi.

HUKUKA UYGUNLUK BULUNAMADI

Kayyım yönetimi tarafından hazırlanan soruşturma raporunda, İpek’in eylemlere katılmasının “nasıl ve ne yönden ideolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak disiplin suçunu oluşturduğunun ortaya konulmadığı” belirtilen kararda, kayyım yönetiminin kolluk kuvvetlerince düzenlenen tutanakta yer verilen beyanlara göre işlem tahsis ettiği ifade edildi.

Söz konusu polis tutanağında da bahse konu disiplin suçunun işlendiğini gösteren bir ibare olmadığına dikkat çekilen kararda “Davacının gerçekleştirdiği eylemlerin “İdeolojik veya siyasi amaçlarla kurumların huzur, sükun ve çalışma düzenini bozmak, boykot, işgal, kamu hizmetlerinin yürütülmesini engelleme, işi yavaşlatma ve grev gibi eylemlere katılmak veya bu amaçlarla toplu olarak göreve gelmemek, bunları tahrik ve teşvik etmek veya yardımda bulunmak” disiplin suçu kapsamında kalmadığı sonucuna ulaşıldığından, “aksi hareketle ve değerlendirme hatasına düşerek tesis edilen dava konusu işlemin ilgili kısmında hukuka ve mevzuata uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

ZARARI TANZİM EDİLECEK 

Mahkeme ayrıca kayyım yönetiminin aldığı kararla İpek’in bu güne kadar ortaya çıkan zararının da tazmin edilmesine karar vererek, “Davacının yoksun kaldığı parasal haklarının hesaplanarak davanın açıldığı tarihten itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte tazmini, yine diğer özlük ve sosyal haklarının davacıya iadesine” ifadelerini kullandı.

 SENDİKAL FAALİYETLER SUÇ SAYILAMAZ

Ankara Bölge İdare Mahkemesi 13. İdari Dava Dairesinin ve Mardin 2. İdare Mahkemesinin yukarda belirtilen bu kararlarıyla birlikte bir kez daha görülmüştür ki kamu emekçilerinin Sendika üyesi olması ve sendikal eylem/etkinliklere katılması suç unsuru sayılamaz, kişiler hakkında somut bir kanıt ve ya kesinleşmiş bir yargı kararı olmadan, idarenin ve kolluğun sübjektif görüşleri ve ya istihbari bilgilerine dayanarak kişiler suçlu ilan edilip, kamu görevinden ihraç edilemez.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.