TAŞERON İŞÇİLERİ YALNIZ DEĞİLDİR

Taşeronda çalışmaya mahkûm edilen emekçiler, 22 Aralık 2013 İstanbul’da hakları için eylem düzenledi
Taşeron İşçileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği (TAŞ.İŞ.DER.), çeşitli basın organlarında taşeron işçisine müjde(kadro) haber başlıklarıyla verilen ama insanları umutlandırıp 1 sene daha taşeron çalışmasını sağlayan haberleri hicvetmek ve çalışma bakanlığından kadro istemek için İstanbul’da eylem düzenledi.
Taşeron çalışmayı bütün emekçilerin ortak sorunu olarak kabul eden ve bu bağlamda taşeronda çalışan emekçileirn sorunlarını kendi sorunlarından ayrı göremeyen Sendikamız, TAŞ.İŞ.DER’in bu eylemine destek verdi. Söz konusu eylemde Sendikamız adına Genel Başkanımız Ömer Salih EROL konuşma gerçekleştirdi.
Konuşma metni aşağıdadır:
Güvenceli iş ve güvenceli gelecek için burada buluşan mücadele arkadaşlarımı TÜM BEL SEN adına saygı ve sevgilerle selamlıyorum…
Çalışma yaşamındaki özellikle son 10 yıllık uygulamalara baktığımızda ülkemiz adeta tam bir ucuz emek cenneti haline getirildi. AKP iktidarının sermayenin istekleri doğrultusunda hayat geçirdiği emek düşmanı uygulamalar neticesinde işçi-kamu emekçisi, beyaz yakalı-mavi yakalı fark etmeksizin emekçiler olarak hepimiz her alanda güvencesiz, esnek ve kuralsız çalışmaya itildik.
Siyasi iktidarın bu kapsamdaki en temel uygulaması taşeron sisteminin özel sektör kamu fark etmeksizin her alanda yaygınlaştırılması oldu. Sermayenin istekleri doğrultusunda yapılan yasal ve idari düzenlemelerle aslında istisna olan hizmet alımı veya taşeron çalışma, kamu hizmetlerinden başlamak üzere her alanda sürekli ve adeta temel bir çalışma biçimi haline getirildi. Bu kapsamda 2003 yılından bu yana kamuda hizmet alımları yani taşeronlaştırmada %1500’ün üzerinde artış yaşandı.
Kamunun hizmet alımında belediyeler yüzde 42 ile ilk sırayı almaktadır. Bu durum bir başka ifade ile taşeronlaşmada yerel yönetimlerin ilk sıralarda olması demektir. Belediye yasalarında ve norm kadro uygulamaları ile belediyelerde çalışan kadrolu işçi ve kamu emekçisi sayısı sınırlanıp yeni personel alımları azaltırken; baskı sürgün ve zorla emeklilik gibi uygulamalarla da mevcut sayı azaltıldı. Bu kapsamda işçi (sürekli ve geçici) istihdamında son 5 yılda yaklaşık yüzde 32 civarında bir azalma yaşandı.
Arkadaşlar,
Hizmetlerin taşerona devredilmenin çalışanlar bakımından anlamı açıktır. Taşeron üzerinden sermayeye; ucuz işgücü olanağı sağlanmakta, güvencesiz biçimde çalışma egemen kılınmakta, sigortasız ve sendikasız çalışma zemini yaratılmaktadır.
Kuralsız, güvencesiz ve esnek çalışmanın yaygınlaştırılmasına paralel olarak da bir yandan ucuz işçilik yani emek sömürüsü yoğunlaşırken diğer yandan da iş kazalarında da önemli düzeyde artma görünmektedir.
Taşeronun bu kahredici sonuçları sadece burada çalışanları değil bütün bir çalışma yaşamının güvencesiz, kuralsız ve esnek bir hale dönüşmesi üzerinden kadrolu emekçileri de etkilemektedir.
Pek tabi ki en çok etkilenen taşeronda çalışan emekçiler olmakta ama taşeron üzerinden kölece çalışma koşullarının her geçen gün daha da artması güvenceli çalışmanın ve sendikalaşmanın da oransal olarak azalmasına bağlı olarak bütün emekçilerin mevcut haklarının dahi gasp edilmesine dayanak olarak kullanılmaktadır.
Bu yüzden bizler kamu emekçileri, taşeronda çalışmak zorunda kalan ve bunun acısını yaşayan emekçi kardeşlerimizle sadece bir dayanışma ve destek olarak birlikte olmuyoruz; bugün onlara olanın yarın bize olacak olduğunu yani birimize yapılan saldırının aslında hepimize yapıldığını bildiğimiz için onların mücadelesini bizim mücadelemiz sayıyoruz.
Çünkü biz kurutuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiç birimiz inancındayız.
İşte bu yaklaşımın bir sonucu başta örgütlü olduğumuz yerel yönetim kurumları olmak üzere çalışma yaşamının her alanında taşerona son vermeyi; herkes için güvenceli iş güvenceli gelecek için mücadele ediyoruz.
Biliyoruz ki bu mücadelede öyle kolay kazanmak yok. Biliyoruz ki bu mücadelemiz nedeniyle baskıya, saldırılara maruz kaldık ve kalacağız. Ama dün olduğu gibi bugün de hiçbir baskı bizi bu haklı ve onurlu mücadelemizden alıkoyamayacaktır.
Her türlü baskıya, saldırıya karşı hep birlikte omuz omuza kararlı bir şekilde mücadele edeceğiz ve kazanan mutlaka biz olacağız.
Bu inançla sendikam adına buradaki mücadele arkadaşlarımı bir kez daha selamlıyor, hepimize kolaylıklar diliyorum.
ş ş2 ş3

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.