YEREL YÖNETİM EMEKÇİLERİ AYDINLIK BİR GELECEK İÇİN 16 NİSAN’DA HAYIR DİYOR

7 Haziran seçimlerinden bu yana adım adım tekçi bir iktidara doğru sürüklenen ülkemiz bu sürecin kurumsallaştırılması bağlamında 16 Nisan’da bir Anayasa değişikliği dayatmasıyla karşı karşıya bırakılmıştır.

15 Temmuz başarısız askeri darbe girişimini kendisi için fırsata çeviren AKP iktidarı, OHAL-KHK uygulamaları ile temel hak ve özgürlükleri rafa kaldırdı, ülke neredeyse yarı açık cezaevine dönüştürüldü, üniversiteler saldırıya uğradı, yüz binin üstünde kamu emekçisi işinden atıldı, binlerce dava açıldı, aydınlar, gazeteciler tutuklandı. Yandaş/havuz medyası dışında neredeyse bütün medya susturuldu. Kamuya ait olan ne varsa el konuldu varlık fonuna devredildi.

Halkın yönetime doğrudan katılımına en yakın kurumlar olması itibariyle demokrasinin beşiği sayılan yerel yönetimler merkezden atanan kayyumlar eliyle halktan koparılarak merkezin tekçi iradesine teslim edildi. Halkın iradesi ile seçilen onlarca belediye başkanı tutuklandı, belediye meclisleri feshedildi.

AKP iktidarı, Mevcut Anayasa’ya olduğu gibi bütün evrensel hukuk normlarına, en temel insan hakları metinlerine aykırı bütün bu uygulamalarına yasal alt yapı sağlayıp, fiili durumu resmileştirmek için önümüze bir Anayasa değişikliği paketi dayattı.

Sendikamızın da içinde bulunduğu emek ve demokrasi güçleri yıllardır mümkün olan en geniş toplumsal rıza ve mutabakat üzerinden ülkenin birikmiş ve yakıcı sorunlarına cevap üretecek nitelikte bir Anayasa değişikliği çağrısı yapıyor ve bu yönde mücadele ediyor olmakla birlikte AKP iktidarı önümüze bunun tam tersi tekçi bir dayatma koymuştur.

Biz yerel yönetim emekçileri toplumun hiçbir kesiminin taleplerini içermeyen, ülkemiz tarihinde Meclis-i Mebusan’dan bu yana geliştirilen tüm demokrasi deneyimimizin yok sayılması anlamına gelen ve 150 yıla yakın bir süredir bu topraklarda, sancılı da olsa, varlığını sürdüren parlamenter sistemin köklü biçimde değiştirilmesini dayatan bu Anayasa Değişiklik paketine HAYIR diyoruz.

HAYIR diyoruz çünkü bu paket, insanlık tarihinin yüzlerce yıllık demokrasi birikiminin bir sonucu olan yasama, yürütme ve yargı temelindeki güçler ayrılığı ilkesini ortadan kaldıran, tüm yetkileri bir kişinin elinde toplayan, üstelik bu kişiyi de denetlenemez ve hesap sorulamaz hale getirmeyi amaçlamaktadır.

HAYIR diyoruz çünkü bu paket, halkın serbest ve özgür bir tartışma ortamında kanaat ve tercihte bulunma hakkının gasp edilmesini amaçlamaktadır.

HAYIR diyoruz çünkü bu paket, temel hak ve özgürlüklerimizin KHK’ler ile ortadan kaldırılmasının önünü açma, kim olursak olalım, hangi partiye oy verirsek verelim, süreklileştirilecek bir OHAL ve KHK’ler rejimini onaylatma paketidir.

HAYIR diyoruz çünkü bu paket, bugüne kadar KHK’lar ile yapılan emekçilerin bir gecede tamamen hukuksuz bir biçimde işinden atılmasının, iş ve yaşam güvencesinin gasp edilmesinin yasallaştırılmasını amaçlamaktadır.

HAYIR diyoruz çünkü bu paket, demokrasinin beşiği olan yerel yönetimlerin halkın iradesinden tamamen koparılmasını, kayyum rejiminin kurumsallaşmasını amaçlamaktadır.

HAYIR diyoruz çünkü bu paket, Türkiye’nin işçiler, kamu emekçileri, kadınlar, gençler ve tüm ötekiler için bir cehenneme dönüştürülmesine, tek bir kişiye, tek bir imzayla sendikaları kapatma, grevleri yasaklama, kıdem tazminatı kaldırma, toplu iş sözleşmelerini askıya alma, gerektiğinde ücretleri dondurma yetkisi vermektedir.

HAYIR diyoruz çünkü bu paket, Anayasa ve uluslararası sözleşmelere aykırı bir şekilde, bir kişinin keyfiyetince en temel sendikal faaliyetlerimizi suç kapsamına alabilmesini amaçlamaktadır.

HAYIR diyoruz çünkü tek dil, tek din, tek mezhep anlayışıyla bu toprakların bütün tarihsel zenginliğinin tekçi bir anlayışla yok edilmesini amaçlamaktadır.

HAYIR diyoruz çünkü bu paket, kadın düşmanlığında sicili bozuk olanlarca hazırlanan, şiddetin, tacizin, tecavüzün, istismarın, kadın cinayetlerinin meşrulaştırılması teklifidir.

Gerek hazırlanış tarzı gerekse içeriği bakımından demokrasiyi geliştirme ve toplumu birleştirmeye yönelik “Toplumsal Sözleşme” mantığının tam tersine; ülkemizin bütün demokrasi birikimini hiçe sayarcasına tekçiliği kurumsallaştırmayı ve toplumsal ayrışmayı körükleyen Anayasa Değişiklik paketine ilişkin tüm yerel yönetim emekçilerini ve halkımızı 16 Nisan Referandumunda bizimle birlikte HAYIR oyu kullanmaya davet ediyoruz.

Ülkemizi aydınlık yarınlara taşımak için, güneşli günler için bugünkü karanlığa dur demek için 16 Nisan’da HAYIR diyelim.

Yorum yaz

Yazacağınız yorumlar kontrol edildikten sonra onaylanmaktadır.